Telefoniczna informacja medyczna – warto zapisać ten numer!

Telefoniczna informacja medyczna – warto zapisać ten numer!

Numer 12 661 22 40 działa we wszystkie dni w roku. Przeznaczony jest dla mieszkańców Krakowa. Informacje są codziennie aktualizowane, zaś usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych – nieautomatycznych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z osobą udzielającą informacji.

Bezpłatne informacje – przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia – udzielane są na temat adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej;
 • specjalistycznej opieki ambulatoryjnej;
 • pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa);
 • opieki całodobowej;
 • leczenia szpitalnego;
 • rehabilitacji leczniczej;
 • leczenia uzdrowiskowego;
 • opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze).

Bezpłatne informacje udzielane są również w zakresie adresów i numerów telefonów:

 • świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej;
 • ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów anonimowych alkoholików oraz telefonów zaufania dla tych osób;
 • realizatorów miejskich i dzielnicowych programów zdrowotnych;
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;

Informacje dotyczą jedynie podmiotów (świadczeniodawców, ośrodków, realizatorów, organizacji) działających na terenie Krakowa.

Bezpłatne informacje obejmują także informacje w zakresie dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania na wykonanie usługi medycznej) u świadczeniodawców.

Nadzór nad działalnością Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej sprawuje Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK (tel. 12 616 94 96). Miesięcznie udzielanych jest średnio ok. 10 500 informacji.

Info UMK

Fot. Flickr