Rakowice – pomóż stworzyć wystawę!

Rakowice – pomóż stworzyć wystawę!

Rakowice – miejsce znane chyba każdemu mieszkańcowi Krakowa ale czy na pewno? Jeśli zapytamy „Krakusa” jak dostać się „na Rakowice”, to większość wskaże nam cmentarz lub ul. Rakowicką, a przecież zarówno cmentarz jak i ulica nie mają wiele wspólnego z dawną królewską wsią o tej nazwie. 

W związku z przygotowywaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wystawą o Rakowicach organizatorzy poszukują: 
• starych i nowych zdjęć 
• pamiątek 
• opowieści 
• wszystkiego co łączy się z dawnym i dzisiejszym życiem Rakowic, funkcjonowaniem lotniska, koszar ułanów, zakonem pijarów. 

Zachęcamy do współtworzenia wystawy.  Na wystawę zapraszamy od 22 IX do Domu Zwierzynieckiego przy ul. Królowej Jadwigi 41. 

KONTAKT: 
kurator wystawy: Mateusz Niemiec 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
e-mail: m.niemiec@mhk.pl 
tel. 12 619-23-39