Wschodnia obwodnica Krakowa już otwarta!

Wschodnia obwodnica Krakowa już otwarta!

Dziś oddano do użytku 4,5-kilometrowy fragment wschodniej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Przewóz a Nowa Huta wraz z dwoma równoległymi mostami o długości ok. 700 metrów każdy. 

Odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta (poprzednie nazwy robocze to Rybitwy i Igołomska) jest kontynuacją istniejącego już odcinka S7 od węzła Bieżanów na A4 do ul. Christo Botewa, przebiegającego na terenie Krakowa. Dzięki tej inwestycji połączone zostały wszystkie wyloty dróg krajowych z miasta: nr 94, nr 79, nr 44 i nr 7 (Zakopianka), co umożliwia przeniesienie ruchu tranzytowego na nową drogę ekspresową i istniejącą obwodnicę A4.

Udostępniona kierowcom inwestycja objęła nie tylko budowę ok. 4,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej z trzema pasami w każdym kierunku. Kluczowym elementem projektu są dwa równoległe mosty na Wiśle o długości ok. 706 m jeden i 695,7 m drugi. Konstrukcję nośną przęseł tzw. nurtowych mostów o rozpiętości 200 m każde stanowi podwieszona konstrukcja wantowa z czterema pylonami (po dwa dla każdej jezdni) o wys. 63 m.

Wybudowano także 12 innych obiektów inżynierskich – mostów i wiaduktów. Przebudowano drogę krajową nr 79 (ul. Igołomska) z jednojezdniowej na dwujezdniową, na odcinku 1.55 km. Powstały dwa dwupoziomowe węzły drogowe: węzeł Przewóz i węzeł Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji zmodernizowano istniejącą linię tramwajową, sieć wodociągową, gazową, energetyczną i ciepłowniczą. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, ekrany dźwiękochłonne o długości ok. 4,6 km, posadzono zieleń izolacyjną.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag. Realizacja kontraktu rozpoczęła się w lipcu 2014 r. i miała trwać 36 miesięcy bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Trwała prawie miesiąc krócej. Kosztowała prawie 528 mln 899 tys. zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską, Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko.

 

Info krakow.pl

Więcej informacji z Krakowa

Nowy przewoźnik na krakowskim lotnisku Od niedzieli (28 października) można korzystać z połączenia linii lotniczej Laudamotion do Wiednia. Przewoźnik oferuje rejsy połączenia #PROSTOzKRAKOW...
Uruchomiono kurtyny wodne Dzisiaj od godziny 10.00 w pięciu miejscach w Krakowie Wodociągi Miasta Krakowa rozstawiły kurtyny wodne. Kurtyny dadzą ochłodę krakowianom w pięciu ...
Mężczyzna zginął przygnieciony przez drzewo Dziś po godzinie 9:00 straż pożarna została poinformowana o wypadku, gdzie drzewo przygniotło mężczyznę. Zdarzenie miało miejsce w Krzeszowicach. N...
Festiwal pierogów w Krakowie Na miłośników pierogów w czasie tegorocznego festiwalu czeka wiele atrakcji. Już w dniu dzisiejszym najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach ku...
MPK SA w Krakowie testuje autobus Autosana SanCity Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie rozpoczęło testy autobusu marki Autosan SanCity M12LF. W swój pierwszy kurs autobus wyjechał 4 s...
Zapraszamy na Święto Chleba w Krakowie – zna... W tym roku, jubileuszowe, piętnaste Święto Chleba odbędzie się w dniach 8-10 czerwca na placu Wolnica. W ramach imprezy odbędą się, między innymi, ...