Bezpłatne szkolenia w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Bezpłatne szkolenia w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Podczas szkoleń będziemy wzmacniać czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych z obszaru sięgania po substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży oraz uzależnień behawioralnych. Każdy uczestnik zajęć będzie miał okazję nauczyć się radzić sobie ze stresem, być asertywnym oraz wzmacniać konstruktywnie poczucie własnej wartości i chronić się przed zagrożeniami. Zajęcia adresowane do osób dorosłych pozwolą rozszerzyć wiedzę na temat profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży na przykład używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń związanych z Internetem.                          

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 411 41 21 wew. 115 lub drogą mailową pod adresem: profilaktyka3@mcpu.krakow.pl. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Szkolenia prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej.

 

 

Proponowane szkolenia dla uczniów:

 

„Ciekawi świata”

Poniedziałek: 17.07 (godz. 13:00 – 15:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10 – 13 lat.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem jest podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

 

 „Trening asertywności”

Poniedziałek: 03.07 (godz. 9:00 – 12:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem jest rozwijanie umiejętności stosowania wśród młodzieży szkolnej zachowań asertywnych. Wykorzystanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych ma na celu utrwalenie się tego typu zachowań jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe młodzieży.

 

 „Efekt motyla”

Poniedziałek: 07.08 (godz. 9:00 – 12:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Ilość uczestników: minimalnie10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem jest rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w kontekście planowania własnej przyszłości.

 

 „Fakty i Mity”

Wtorek: 11.07 (godz. 13:00 – 15:00)

Wtorek: 22.08 (godz. 13:00 – 15:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Ilość uczestników: minimalnie10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem programu jest podniesienie poziomu adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Charakterystyka zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z wyszczególnieniem negatywnych konsekwencji.

 

 „Emocjo- chcę Cię poznać”

Środa: 05.07 (godz. 10:00 – 13:00),

Środa: 16.08 (godz. 13:00 – 15:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 10 – 13 lat.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem jest nabycie przez dzieci umiejętności nazywania emocji, poznania nowych emocji, odróżniania ich od siebie. Podczas zajęć dzieci będą nabywały umiejętności  rozpoznawania emocji u siebie i u innych osób. Sprzyja to rozwojowi kompetencji społecznych.

 

 „Jak radzić sobie ze stresem?”

Wtorek: 18.07 (godz. 14:00 – 17:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, jako czynnika chroniącego w przeciwdziałaniu uzależnieniom,  w kontekście podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych.

 

„Akademia optymizmu”

Środa: 26.07 (godz. 10:00 – 12:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem głównym programu jest rozwijanie optymistycznego stylu życia u uczniów szkół podstawowych.

Cele szczegółowe: uczeń po zajęciach będzie: umiał wymienić cechy i umiejętności optymistycznego ucznia, znał sposoby na podtrzymanie optymistycznego stylu życia na co dzień, umiał wymienić zalety bycia optymistą, potrafił rozpoznać negatywne przekonania na swój temat i będzie umiał  im zaprzeczyć.

 

„Pasje i zainteresowania”

Czwartek: 03.08 (godz. 13:00-16:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Celem głównym programu jest integracja grupy, wzmocnienie samooceny uczestników, przekazanie wiedzy na temat konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe: uczeń po zajęciach będzie: znał sposoby na ciekawe spędzenie czasu wolnego, umiał wymienić korzyści z realizacji swoich pasji i zainteresowań, potrafił rozpoznać sygnały zbliżającego się znudzenia, potrafił wymienić inne czynniki chroniące.

 

 

Szkolenia proponowane dla dorosłych:

 

I.„Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?”

Czwartek: 01.08 (godz. 15:00 – 18:00),

Środa: 09.08 (godz. 13:00 – 15:00)

Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera przez dzieci.

Forma realizacji: zajęcia wykładowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o tym w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

W trakcie wykładu poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Internet, jako narzędzie nauki, pracy, rozrywki i komunikacji, a w którym momencie powinniśmy zacząć się martwić tym, że dziecko spędza w sieci za dużo czasu?
  • Gry komputerowe – uzależnienie czy rozwijanie wyobraźni?
  • Jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie?
  • Czy Internet może posłużyć jako narzędzie zacieśniające więzi pomiędzy rodzicami      i dziećmi?

 

„Bezpieczny dialog”

Czwartek: 13.07 (godz. 10:00 – 13:00)

Czwartek: 20.07 (godz. 9:00 – 12:00)

Skierowany do: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także wychowawców placówek opiekuńczych, wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Forma realizacji: szkolenie warsztatowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i osobowościowych w zakresie profilaktyki uzależnień, z elementami praktycznego treningu.

Cele szczegółowe to wytrenowanie umiejętności dydaktycznych i osobowościowych
w zakresie: wykorzystywania zasobów własnych do nawiązania dialogu z młodzieżą na temat używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i tytoniu), budowania i pogłębiania więzi i zaufania w relacjach młodzież – dorośli, tworzenia konstruktywnych strategii rozwiązywania sytuacji problemowych, wdrażania programów promujących elementy zdrowego stylu życia, metod konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, propagowania wśród młodzieży zdrowych sposobów spędzania czasu wolnego, bez sięgania po środki psychoaktywne.

 

 „Wspólna sprawa”

Piątek: 01.08 (godz. 13:00 – 15:00),
Wtorek: 29.08 (godz. 14:00-17:00)

Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów.

Forma realizacji: zajęcia wykładowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Cel szkolenia:  podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz umiejętności praktycznych o charakterze umiejętności wychowawczych oraz podniesienie poziomu wiedzy z obszaru oferty pomocowej w zakresie terapii uzależnień na terenie miasta Krakowa.  Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Więcej informacji z Krakowa

Szukasz pomysłu na wyjątkowy i oryginalny wieczór ... Szukasz pomysłu na wyjątkowy i oryginalny wieczór walentynkowy? Myślisz, że w muzeum nie można romantycznie spędzić czasu? Sprawdź propozycję Muzeum...
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 (średnia dobowa powyżej 50 mikrogramów na me...
Policjanci w Krakowie zatrzymali 21-letniego taksó... Policjanci zatrzymali taksówkarza, który przywłaszczył smartfon pozostawiony przez klienta   Pod koniec marca 2018 r. funkcjonariusze z Kom...
W Krakowie zatrzymano złodziei! Odzyskano 16 skrad... Policjanci zatrzymali parę (29l. i 33l.) mieszkańców naszego miasta, którzy od dwóch miesięcy trudnili się kradzieżą rowerów z nowohuckich osiedli. Sp...
Gwiazdy na premierze filmu „Maria Skłodowska-Curie... Wczoraj (22 lutego) w kinie Kijów.Centrum odbyła się uroczysta krakowska premiera filmu „Maria Skłodowska-Curie”. Na czerwonym dywanie zobaczyliśmy tw...
Gdzie na Prądniku Białym staną stacje naprawy rowe... Do głosowania zakwalifikowanych zostało 7 lokalizacji, które wskazali mieszkańcy. Spośród nich trzeba teraz wybrać cztery, bo tyle właśnie stacji wska...