Park Kulturowy w Nowej Hucie – przyjdź, podyskutuj

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta. Do 30 czerwca br. można zgłaszać uwagi i postulaty, które mogą wpłynąć na kształt przyszłej uchwały o utworzeniu parku kulturowego w tej dzielnicy.

Wnioski może składać do Prezydenta Miasta Krakowa każdy zainteresowany, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Postulaty te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego na tym obszarze. Korespondencję można kierować na adres: kd.umk@um.krakow.pl.

Projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, pod adresem: www.bip.krakow.pl

W maju i czerwcu przeprowadzonych zostanie 7 spotkań z mieszkańcami obszarów objętych planem ochrony, tj.: osiedla 1. Centrum A, Centrum B, Centrum C, centrum D, Centrum E; 2. Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Górali, Szkolne; 3. Teatralne, Urocze, Zgody, Słoneczne, Szklane Domy; 4. Kolorowe, Spółdzielcze, Handlowe, teren wokół NCK (ul. Padniewskiego, Tomickiego); 5. Hutnicze, Ogrodowe, Stalowe, Wandy, Willowe; 6. Centrum E, Na Skarpie, Młodości, okolice Szpitala Żeromskiego, Mogiła; 7. Okolice Zalewu Nowohuckiego, Krzesławice, Centrum Administracyjne HTS.

Spotkania będą mieć formę warsztatów, spotkań inspiracyjnych lub spacerów badawczych. Najbliższe z nich zaplanowano na 30 maja br., w Nowohuckim Centrum Kultury –  będzie mieć formę otwartą (tzw. open space). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Mapa obszaru objętego planem ochrony

Informator konsultacyjny do pobrania (pdf)

info Kraków

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności