Gra Terenowa „Rodzinny Kraków”

Zapraszamy do udziału w grze terenowej „Rodzinny Kraków”.

1. Cele gry terenowej Rodzinny Kraków:
– poznanie najciekawszych miejsc w Krakowie, legend i opowieści z nimi związanych,
– propagowanie aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu
– zacieśnianie więzi rodzinnych
– poznanie i rozwijanie umiejętności szyfrowania wiadomości

2. Organizatorzy:
Urząd Miasta Krakowa, Biuro Pełnomocnika PMK ds. Rodziny, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. H. Wietora 13/15, 31 – 067 Kraków (koordynatorem gry jest p. Anna Lewińska – nauczyciel SCKM.

3. Uczestnicy gry:
– uczestnikami gry są rodziny (młodzież lub dzieci z rodzicami, dziadkami, ciocią itp.)
– do gry może przystąpić maksymalnie 10 rodzin (wg kolejności zgłoszeń)
– każda rodzina wybiera kapitana, który otrzymuje kartę gry i mapkę

4. Warunki uczestnictwa:
– do gry terenowej można przystąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu się u koordynatora
– należy zarejestrować się mailowo (anna.lewinska@onet.eu), poprzez wysłanie maila z tematem: „gra terenowa”. W mailu należy podać nazwisko rodziny biorącej udział w grze, liczbę osób oraz telefon kontaktowy.
– zgłoszenia należy kierować do dnia 19 maja 2016 (do godz. 18.00)
– w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż dziesięć, zostanie utworzona lista rezerwowa

5. Przebieg i opis gry:
– I etap – 19 maja o godz. 19.00 otrzymają Państwo wiadomość o miejscu i godzinie zbiórki (będzie to 21 maja, w godzinach popołudniowych)

– II etap – uczestnicy spotykają się w wyznaczonym przez koordynatora punkcie zbiorczym.
Każda rodzina wybiera kapitana, który otrzymuje kartę gry i mapkę. Uczestnicy zostają poinstruowani w jaki sposób należy szyfrować i odszyfrowywać wiadomości. Nastąpi opowieść dotycząca Starego Miasta, która będzie bazą do pytań zawartych w grze.
Uczestnicy rozchodzą się na wyznaczone trasy.

– III etap – zawodnicy poruszają się zgodnie z mapką i wykonują zadania (rozpoznanie zabytków na ilustracjach zawartych w karcie, udzielanie odpowiedzi, poszukiwanie informacji)

– IV etap – meta, podliczanie punktów i ogłoszenie zwycięzców. Zwycięzcą zostaje rodzina, która otrzymała największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów, zwycięzcą zostaje rodzina, która pierwsza zgłosiła się na metę.

6. Nagrody:
– dla laureatów gry (I, II i III miejsce) przewidziano nagrody rzeczowe
– dla wszystkich uczestników gry zostały przewidziane pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności