Zmiany w organizacji ruchu – 28-30.04.2017

W związku z imprezami biegowymi, które odbędą się w Krakowie pojawią się utrudnienia w ruchu:

Nocna Dycha z Wawelem w dniu 28 kwietnia  2017 r. w godz. w 21.00-22.30:
START: deptak Al. 3 Maja na wysokości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, deptak Al. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, Planty, ul. Floriańska, ul. Grodzka , ul. Św. Idziego,
ul. Podzamcze, deptak pod Wawelem, główna pochylnia, Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła,
ul. Flisacka, ul. Kościuszki, ul. Kasztelańska, Al. Focha, deptak przy Al. Focha, 
ul. Na Błoniach, ul. Piastowska (chodnik), deptak przy Al. 3 Maja,  META: Deptak przy
Al. 3 Maja na wysokości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Utrudnienia w ruchu:

– chwilowa przerwa w ruchu na Alejach (skrzyżowanie Al. Mickiewicza z Al. Krasińskiego) pomiędzy godz. 21.00  a godz. 21.15;

– zamknięcie: ul. Grodzkiej, Rynku Głównego (odcinek pomiędzy ul. Grodzką
a ul. Floriańską), ul. Floriańskiej  o godz. 20.00, ul. T. Kościuszki od ok. godz. 20.30;

– na pozostałych ulicach na trasie biegu pomiędzy godz. 20.45 a godz. 22.30 wystąpią wyłączenia ruchu kołowego i pieszego na czasu przebiegnięcia uczestników imprezy;

–  na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów;

– wyłączone drogi dla rowerów oraz  pieszych wokół Błoń (od godz. 18.00)
oraz na Bulwarach Wiślanych (w godz. 20.00-22.00);
– zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe
po godz. 22.00 (na Rynku Głównym oraz ul. Grodzkiej na odcinku pomiędzy Rynkiem Głównym a Placem Wszystkich Świętych po godz. 23.00 – zgodnie z istniejącą organizacją ruchu). W dniu 28.04.17 r. przedpołudniowe godziny zaopatrzenia bez zmian
(do godz. 10.00);

Ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany na podstawie decyzji Policji
po przebiegnięciu ostatniego uczestnika imprezy.

Sugerowane objazdy dla zamkniętej ul. Kościuszki:

od Alei Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej dojazd do ul. Księcia Józefa ulicami:
M. Konopnickiej, Rondo Grunwaldzkie, ul. Monte Cassino, ul. Zielińskiego (i odwrotnie
od ul. Księcia Józefa do centrum) 

Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego w dniu 29 kwietnia 2017 r.
w godz.14.00-15.00:

START i META: start biegu nastąpi z deptaku przy Al. 3 Maja na wysokości wejścia do Parku Jordana, meta znajdować się będzie na deptaku przy Al. 3 Maja na wysokości Kamienia Papieskiego.

Utrudnienia w ruchu:

– wyłączone drogi dla rowerów oraz pieszych wokół Błoń.

Cracovia Maraton na Rolkach z Radiem ESKA w dniu 29 kwietnia 2017 r.
w
godz.15.00 -18.00 

START: deptak przy Al. 3 Maja (start na wysokości Parku Jordana), chodnik
ul. Piastowskiej, ul. Na Błoniach, deptak przy Al. Focha, deptak przy Al. 3 Maja
(META w okolicy kamienia papieskiego).

Utrudnienia w ruchu:

– wyłączone drogi dla rowerów oraz pieszych wokół Błoń.

16. PZU Cracovia Maraton w dniu 30 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 (start osób niepełnosprawnych na wózkach o godz. 8.58)

START: Rynek Główny na wysokości ul. Siennej, ul. Grodzka, św. Idziego, Podzamcze, Powiśle, ul. Zwierzyniecka, Al. Krasińskiego, Al. 3 Maja (deptak), ul. Piastowska (chodnik
i zatoka parkingowa), ul. Na Błoniach, Al. Focha (deptak), Al. Krasińskiego, Most Dębnicki (dwa pasy ruchu jezdni pod prąd oraz lewy pas w kierunku tunelu), ul. Konopnickiej (jezdnią pod prąd) do Ludwinowskiej, ul. Rollego do Bulwaru Podolskiego, ul. Zabłocie, pod Mostem Kotlarskim łącznicą na Most Kotlarski, ul. Kotlarska, na Rondzie Grzegórzeckim jezdnią
w Al. Pokoju do pierwszej przełączki, następnie przejście na jezdnie pod prąd, Al. Pokoju do ul. Lema, ul. Lema (jezdnią pod prąd – pas ruchu przy pasie rozdzielającym jezdnie) do ostatniej zawrotki w kierunku ul. Mogilskiej, dalej ul. Lema (pod prąd – prawym pasem ruchu od strony pasa rozdzielającego jezdnie) do al. Pokoju, powrót tą samą jezdnią Al. Pokoju
(z prądem), aż do przełączki przed ul. Kordylewskiego, następnie przejście na jezdnię pod prąd, Rondo Grzegórzeckie, ul. Kotlarska (jezdnia pod prąd) do łącznicy, ul. Podgórska – wbiegnięcie na Bulwary, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki, Bulwar Czerwieński
do ul. Podzamcze, ul. Św. Idziego, Grodzka. META: Rynek Główny (na wysokości
ul. Siennej).

Utrudnienia w ruchu:

Zamknięcia ulic lub ich odcinków w dniu 30.04.2017 r.:

Od godz. 6.00 do 18.00: 

– Rynek Główny, ul. Grodzka,

Od godz. 7.30 do 15.00 – pozostałe ulice na trasie biegu  w tym między innymi:

– Al. Krasińskiego zamknięta w obu kierunkach (od Al. Focha w kierunku ul. Kościuszki dopuszczone wyłącznie pojazdy KMK po wydzielonym pasie);

– Al. Mickiewicza zamknięta w obu kierunkach (od ul. Czarnowiejskiej w stronę Mostu Dębnickiego).  Wyjazd z ul. Czarnowiejskiej do Al. Mickiewicza  tylko w kierunku Placu Inwalidów. Ul. Reymonta: wyjazd do Al. Mickiewicza tylko w lewo.  Wyjazd
z ul. Piłsudskiego (i ulic do niej dochodzących) w prawo w Al. Mickiewicza i dalej
w kierunku Al. Słowackiego. Wyjazd z ulic: Olendry, Kadrówki, Ingardena będzie możliwy do Al. Mickiewicza  i dalej przez istniejącą zawrotkę w kierunku ul. Czarnowiejskiej;

– Al. Focha  (wjazd w Al. Krasińskiego tylko dla autobusów KMK);

– Al. 3 Maja (wyjazd z ulic: ul. Oleandry, Kadrówki, Ingardena tylko do Al. Mickiewicza);

–  Plac Wszystkich Świętych, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle (wyjazd z parkingu na Pl. Na Groblach wygrodzonym pasem w stronę ul. Zwierzynieckiej);

–  ul. Konopnickiej, Most Dębnicki: zamknięta jezdnia w stronę centrum oraz wyłączony lewy pas w kierunku tunelu. Wyjazd z ul. Kościuszki tylko w prawo na Most Dębnicki.  Brak wyjazdu z ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej, dojazd ul. Długosza i ul. Kalwaryjską. Wyjazd z ul. Zamkowej będzie  możliwy  wygrodzonym buspasem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego; 

–  ul. Barska do Ludwinowskiej, Ludwinowska (wyjazd  z ul. Zatorskiej i Tureckiej oraz
z osiedla przy ul. Ludwinowskiej będzie możliwy wygrodzonym pasem w kierunku ul. Jana Długosza), ul. Rollego, ul. Zabłocie,

– ul. Kotlarska, ul. Herlinga Grudzińskiego od ul. Dekerta: zamknięta jezdnia w stronę Ronda Grzegórzeckiego. Brak możliwości wjazdu i wyjazdu na teren Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dojazd do Podgórskiej od Ronda Grzegórzeckiego
ul. Kotlarską  lub ul. Daszyńskiego. Dojazd do ul. Gęsiej ul. Podgórską;

–  Aleja Pokoju zamknięta w obu kierunkach od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Dywizjonu 308:

* rękaw: Al. Pokoju: wyjazd z ul. Kordylewskiego w stronę Ronda Grzegórzeckiego;

* wyjazd z  ul. Rogozińskiego zamknięty – objazd do Al. Pokoju ulicami: Grzegórzecka, Fabryczna;

* rękaw: Al. Pokoju na odcinku od ul. Ofiar Dąbia do ul. Fabrycznej będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy na jezdni południowej. Dojazd do osiedla Wiślane Tarasy oraz rejonu  „starej” Grzegórzeckiej (w między innymi do kościoła przy ul. Bobrowskiego) Al. Pokoju
od ul. Ofiar Dąbia,

* ul. F. Nullo, Cystersów, Fabryczna, Zwycięstwa, Świtezianki, Kosynierów (ulice po lewej stronie Al. Pokoju jadąc od Ronda Grzegórzeckiego) – dojazd tylko od ul. Mogilskiej.

* Dojazd do firm zlokalizowanych przy Al. Pokoju (prawa strona na odcinku ul. Widok – Rondo Dywizjonu 308) będzie możliwy ulicami: Ofiar Dąbia, a następnie jezdnią Al. Pokoju zgodnie z kierunkiem ruchu – wyjazd wyłącznie w kierunku do Ronda  Dywizjonu 308,

* CH Plaza, CH Decathlon: brak wjazdu i wyjazdu z Al. Pokoju. Dojazd od ul. Kosynierów lub Lema i Dąbską. Wyjazd tylko ul. Kosynierów;

* CH M1 wjazd od ul. Nowohuckiej lub dojazd od ul. Ofiar Dąbia, a następnie jezdnią
Al. Pokoju, zgodnie z kierunkiem ruchu;

 

– ul. Lema.  Dojazd od strony ul. Mogilskiej wyłącznie do ul. Dąbskiej (brak dojazdu do
Al. Pokoju). Wjazd na ul. Lema od Al. Pokoju wyłącznie dla autobusów KMK.

 

Ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany na podstawie decyzji Policji po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.

Zalecane objazdy w dniu 30.04.2017 r.:

  • Dla zamkniętego ciągu: ul. M. Konopnickiej (kierunek od Wieliczki),
    Al. Krasińskiego(w obu kierunkach),  Al. Mickiewicza (w obu kierunkach)
    na odcinku od ul. Czarnowiejskiej do Al. Focha

– od Al. Słowackiego do Ronda Matecznego ulicami: Al. 29 Listopada, Wita Stwosza,  Lubomirskiego, Rondo Mogilskie, Al. Powstania Warszawskiego, Rondo Grzegórzeckie, Dietla,  M. Konopnickiej, Rondo Matecznego lub od Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Kotlarska, Most Kotlarski, Herlinga Grudzińskiego, Klimeckiego, Al. Powstańców Wielkopolskich, Al. Powstańców Śląskich, ul.  Kamieńskiego, Rondo Matecznego;

 – od ul. Czarnowiejskiej, Al. Kijowskiej do Ronda Matecznego ulicami: Nawojki, Piastowska, Królowej Jadwigi, Ks. Józefa, Zielińskiego, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, M. Konopnickiej, Rondo Matecznego

– od  Rondo Matecznego do Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Grzegórzeckiego
i Al. Słowackiego  ulicami: 

Wadowicka, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, Dietla,  Grzegórzecka, Rondo Grzegórzeckie,  Al. Powstania Warszawskiego, Rondo Mogilskie, Lubomirskiego, Wita Stwosza, Al. Słowackiego;

lub: Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Most Powstańców Śląskich, Starowiślna, Dietla,  Grzegórzecka i dalej do Al. Słowackiego  ulicami jak wyżej.

– od ul. Zakopiańskiej  do Ronda Grunwaldzkiego i Al. Słowackiego

 ulicami: Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, Dietla, Grzegórzecka, Rondo Grzegórzeckie, Powstania Warszawskiego, Rondo Mogilskie, Lubomirskiego, Wita Stwosza, Al. 29 Listopada, Al. Słowackiego;

– od ul. Ks. Józefa do Ronda Matecznego ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, M. Konopnickiej, Rondo Matecznego;
– od ul. Ks. Józefa do Al. Słowackiego ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, lub: ul. Jodłowa, ul. Starowolska, ul. 28 Lipca, ul. Królowej Jadwigi, ul. Piastowska, ul. Nawojki, ul. Czarnowiejska, Al. Mickiewicza
 Dietla, ul. Grzegórzecka, Al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego; Wita Stwosza,
Al. 29 Listopada;

 – od ul. Królowej Jadwigi do Al. Słowackiego ulicami:  Piastowska, Nawojki, Czarnowiejska, Al. Mickiewicza;

  • Dla zamkniętej Al. Pokoju (od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda 308 Dywizjonu
    w obu kierunkach) :

– Objazd od strony Ronda Grzegórzeckiego i Ronda Mogilskiego do Ronda 308 Dywizjonu
(i odwrotnie)  ulicami: Al. Powstania Warszawskiego, Rondo Mogilskie, Mogilska, Al. Jana Pawła II,  Nowohucka, Rondo 308 Dywizjonu

lub od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda 308 Dywizjonu (w jedną stronę – w przeciwnym kierunku ul. Kotlarska zamknięta) ulicami: Kotlarska, Most Kotlarski, Herlinga Grudzińskiego,  Klimeckiego, Al. Powstańców Wielkopolskich, Nowohucka;

– od ul. Rogozińskiego do al. Pokoju ulicami: Grzegórzecka, Fabryczna

 

„Rękawy”:

– wyjazd z ul. Zamkowej będzie  możliwy  wygrodzonym buspasem na ul. Konopnickiej  pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego;

– wyjazd  z ul. Zatorskiej i Tureckiej oraz z osiedla przy ul. Ludwinowskiej w kierunku
ul. Jana Długosza;
– wyjazd z parkingu na Pl. Na Groblach w stronę ul. Zwierzynieckiej;

– wyjazd z ul. Piłsudskiego (i ulic do niej dochodzących) w prawo w Al. Mickiewicza;

rękaw: Al. Pokoju: wyjazd z ul. Kordylewskiego w stronę Ronda Grzegórzeckiego;

– rękaw: Al. Pokoju na odcinku od ul. Ofiar Dąbia do ul. Fabrycznej będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy na jezdni południowej. Dojazd do osiedla Wiślane Tarasy oraz rejonu  „starej” Grzegórzeckiej (w między innymi do kościoła przy ul. Bobrowskiego) Al. Pokoju
od ul. Ofiar Dąbia;

 

Mosty:
– Kotlarski: zamknięty w stronę Ronda Grzegórzeckiego, ruch tylko na jezdni w stronę
ul. Nowohuckiej;

– Dębnicki: zamknięty w stronę centrum, ruch tylko na prawym pasie jezdni w stronę Ronda Matecznego;

– Retmański: zamknięty, dopuszczony tylko wyjazd z Ludwinowskiej (z apartamentów);

– Most Powstańców Śląskich – przejezdny w obu kierunkach;

– Most  Piłsudskiego – przejezdny w obu kierunkach;

 

Dodatkowe informacje w związku z 16. PZU Cracovia Maraton

– ul. Piastowska przejezdna w obu kierunkach,

– na całej trasie maratonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów;

– ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe;

–  w związku z ww. imprezą wyłączone zostaną drogi  dla pieszych i rowerów wokół Błoń oraz na Bulwarach Wiślanych (od Mostu Kotlarskiego do Wawelu oraz od strony Podgórza od rz. Wilgi do ul. Zabłocie);

–  zamknięcie Al. 3 Maja od godz. 22.30 w dniu 28.04.17 r. do godz. 15.00 w dniu 30.04.17 r.;  

–  w dniu 30.04.2017 r. zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe do godz. 6.00. Nocne godziny zaopatrzenia pozostają bez zmian.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności