PółnocnaObwodnica Krakowa S52 – konsultacje z mieszkańcami

Pierwsze z zaplanowanych prezentacji i spotkań z mieszkańcami już się rozpoczęły. Mieszkańcy mogą się zapoznać z wstępnymi rozwiązaniami projektowymi dla Północnej Obwodnicy Krakowa S52, na odcinku węzeł Modlniczka – węzeł Mistrzejowice.
Dokumenty są już dostępne Urzędach Gmin: Wielka Wieś i Zielonki.
Od 4 maja przeglądać można je będzie w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Zgody 2 w Referacie Planowania Rozwoju Systemu Transportu, pok. 206A, natomiast od 5 maja 2017 r. w Domu Kultury w Krakowie przy ul. Łokietka 267. Można także przeglądać je na stronach internetowych : www.zielonki.pl www.bip.krakow.pl www.gddkia.gov.pl/pl/3515/Polnocna-Obwodnica-Krakowa-S52
W ostatnim dniu udostępniania dokumentacji w gminach pełnili będą dyżury projektanci i przedstawiciele GDDKiA, z którymi będzie można rozmawiać w indywidualnych sprawach, a o godz. 17.00. projektanci w prezentacji przedstawią szczegóły przygotowanego projektu Północnej Obwodnicy Krakowa S52.

 

Szczegółowy harmonogram udostępniania dokumentacji w gminach i spotkań dla mieszkańców:

 

  • 26.04.2017 – 09.05.2017 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1 w godzinach pracy obowiązujących w urzędzie.
  • 26.04.2017 – 10.05.2017 w Referacie Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl
  • 05.05.2017 – 16.05.2017 w Domu Kultury, w Krakowie przy ul. Łokietka 267, w godzinach 19.00 – 20.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
  • 04.05.2017 – 17.05.2017 w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Zgody 2. w Referacie Planowania Rozwoju Systemu Transportu, pok. 206A w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl

 

Spotkania informacyjne:

  • 09.05.2017r. w Sali Obrad Urzędu Gminy Wielka Wieś, Szyce Plac Wspólnoty 1, w godzinach 10:00 -16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący Koncepcję Programową dla inwestycji, natomiast o godz. 17:00 odbędzie się prezentacja projektanta i spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA.
  • 10.05.2017 r. w Sali Centrum Integracji Społecznej przy ul. Galicyjskiej 17a w Zielonkach, w godzinach 10:00 – 16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący Koncepcję Programową, o godz. 17:00 odbędzie się prezentacja projektanta i spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA.
  • 16.05.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 w Krakowie, w godzinach 10:00 – 16:30 będą pełnili dyżur projektanci, którzy o godz. 17:00 przedstawią prezentację na spotkaniu informacyjnym z udziałem przedstawicieli GDDKiA i ostatnie tego typu spotkanie będzie 17.05.2017 r. w Urzędzie Miasta w Krakowa, os. Zgody 2 w Sali konferencyjnej (V piętro), w analogicznych godzinach.

 

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 25.05.2017r. pocztą na adres GDDKiA
Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków z dopiskiem „Ankieta dot. budowy Północnej Obwodnicy Krakowa” lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl.

 

Formularze ankiety dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl/pl/3515/Polnocna-Obwodnica-Krakowa-S52
info http://www.gddkia.gov.pl/
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności