Policjanci znęcali się nad zatrzymanym

Wydział II Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy jednej z jednostek Policji podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W toku śledztwa zabezpieczono m.in. nagranie wideo sporządzone przy pomocz telefonu komórkowego przez jednego z funkcjonariuszy Policji dokumentujące znęcanie się nad osobą zatrzymaną do wytrzeźwienia. Jak ustalono zdarzenie miało miejsce w czerwcu 2012 r.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. dwóm funkcjonariuszom Policji przedstawiono zarzut m.in. przekroczenia uprawnień a także niedopełnienia obowiązków służbowych, poprzez znęcanie się psychicznie i fizycznie, w trakcie doprowadzania do wytrzeźwienia prawnie pozbawionym wolności pokrzywdzonego, polegające na wymuszanie na pokrzywdzonym krzykiem, słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz przemocą fizyczną, polegającą na nagłym usunięciu krzesła spod pośladków, wpychaniu pod biurko, przetrzymywaniu zatrzymanego podczas wykonywania czynności w pozycji kucającej i klęczącej pod biurkiem, określonego zachowania, czym działali na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego – tj. zarzut popełnienia czynów z art. 231 § 1 k.k. i art. 247 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. podejrzani zostali przesłuchani w Prokuraturze Okręgowej w  Krakowie. Jeden z podejrzanych funkcjonariuszy nie przyznał się do stawianych zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień. Drugi z podejrzanych również nie przyznał się do zarzucanych mu czynów lecz złożył obszerne wyjaśnienia.

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 r. Prokurator zastosował w stosunku do podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza Policji.

info Prokuratura

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności