Podyskutuj o planie dla okolic alei Bora-Komorowskiego

Jak urządzić przestrzeń w okolicach al. Bora-Komorowskiego? Już jutro, 6 kwietnia, mieszkańcy mogą wziąć udział w dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gen. Bora-Komorowskiego – rejon koncentracji usług”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.30 w Sali Dietla UMK, plac Wszystkich Świętych 3-4. Z projektem planu można zapoznać się do 25 kwietnia w Biurze Planowania Przestrzennego oraz na stronie www.bip.krakow.pl.

Przypomnijmy, sporządzany plan miejscowy obejmuje obszar, na którym skoncentrowane są obiekty usług biznesowych oraz komercyjno-handlowych, stanowiący centrum wielofunkcyjne o dobrej dostępności komunikacyjnej i o znaczeniu ogólnomiejskim.

Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum biznesowo-komercyjnego, w zgodzie ze wskazaną w Studium polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego.

Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Więcej informacji na www.bip.krakow.pl.

 

Foto i info BIP.KRAKOW

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności