Działania dla seniorów w Krakowie

Kolpingowski Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” zaprasza osoby 60+ mieszkające na terenie dzielnicy Prądnik Czerwony lub Prądnik Biały do udziału w ofercie programowej pt.:  Między historiami – senior na drodze życia.

W ramach projektu przewiduje się realizację takich działań jak: rozwój samopomocowej grupy wolontaryjnej seniorów, działalność teatralną seniorów, spacery historyczno-artystyczne, wykłady i warsztaty o sztuce, o świętych, kurs języka niemieckiego, wizyty w muzeach oraz spotkanie podsumowujące projekt Senioriada. Udział w działaniach jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24.04.2017 o godz.:12:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żułowskiej 51. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie szczegóły jak i przedstawiony zostanie harmonogram działań.

Jeśli ktoś nie mieszka w dzielnicy Prądnik Biały/Czerwony, proszę również przyjść – zapraszamy wówczas do wspierania działań na zasadzie wolontariatu.

Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” w Krakowie, którego patronem jest bł. ks. A. Kolping w odpowiedzi na jego przesłanie „Czasy Wam pokażą, co należy czynić”  prowadzi działania pomocowe wobec tych grup społecznych, które są narażone na wykluczenie społeczne, marginalizowane i odrzucone społecznie. Stowarzyszenie stara się rozpoznawać potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu, tak, aby móc pomagać wszędzie tam, gdzie godność i podmiotowość człowieka są zagrożone. Obecnie Stowarzyszenie skupia się na dwóch szczególnych grupach społecznych, które wymagają interwencji i pomocy, są to: seniorzy 60+, mieszkający na terenie dzielnic, gdzie Stowarzyszanie prowadzi działania, czyli Dzielnica III i IV Miasta Krakowa oraz podopieczni i wychowankowie Domów Dziecka w całej Polsce. Od 2013 r. w ramach Stowarzyszenia działa Kolpingowski Klub Seniora.

 

 

info: materiały prasowe

 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności