Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców

 Zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne:

 • Przebieg tramwaju do Bronowic Wielkich
  4.04.2017 r. (wtorek), o godz. 18:00, w szkole przy  ul. Stelmachów 137

  Zostanie zaprezentowany wariant wynikowy przebiegu tramwaju do Bronowic Wielkich, przygotowany po konsultacjach społecznych. Osoby zainteresowane prosimy o liczne przybycie, gdyż proponowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej rozwiązanie stoi w sprzeczności z wariantem wskazanym przez większość mieszkańców podczas konsultacji społecznych.

 

 • Połączenie ulicy Szafirowej z ulicami: Nad Strugą, Jabłonną i Legnicką
  5.04.2017 r. (środa), o godz. 18:00, w szkole przy ul. Mackiewicza 15

  Na początku obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa, udało się wprowadzić do budżetu zadanie mające na celu utworzenie połączenia ulicy Szafirowej z ulicami: Nad Strugą, Jabłonną, Legnicką. Połączenie takie dałoby kolejny wyjazd z osiedla Prądnik Biały Wschód, a szczególnie z ulicy Bociana i Siewnej. W związku z wątpliwościami jakie powstały podczas uzyskiwania decyzji ZRiD oraz protestem części mieszkańców zamieszkujących w pobliżu inwestycji, zapraszamy na spotkanie prezentujące projekt.

 

 • Strefa ruchu na osiedlu Żabiniec
  6.04.2017 r. (czwartek), o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Zdrowej 6

  Proponowane rozwiązanie niesie ze sobą zmianę zasad parkowania (ograniczenie do miejsc jedynie wyznaczonych), jednak daje możliwość egzekwowania przepisów ruchu drogowego, co obecnie na części osiedla jest niemożliwe.
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności