„Praca dla młodych” – płatne staże z możliwością zatrudnienia

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki: mieć od 18 do 29 lat, być osobą niepracującą, nie uczącą się w trybie stacjonarnym, mieszkać na terenie Krakowa, bądź powiatów – krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, myślenickiego.

Studenci studiów zaocznych mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym bonusem jest udział młodych ludzi w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.

Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

Projekt „Praca dla Młodych” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych inBIT sp. z o.o. w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla młodych osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie zatrudnienia. Udział w projekcie ma zapewnić uczestnikowi zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej branży i wartościowego wpisu do CV. Jak wynika z prowadzonych statystyk, zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.pracadlamlodych.info.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 01 50/12 626 00 95e-mail: pracadlamlodych@inbit.ploraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności