Powstało Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej

Z usług Miejskiego Centrum Informacji Wypadkowej będą mogły korzystać osoby pokrzywdzone zdarzeniem komunikacyjnym, wypadkiem w pracy lub w rolnictwie, przestępstwem lub wykroczeniem, błędem medycznym, klęską żywiołową, innym nieszczęśliwym zdarzeniem wywołującym szkodę – a więc każda osoba fizyczna, która poniosła szkodę majątkową lub osobową w wyniku zaistnienia ww. okoliczności.

Pomoc będzie udzielana bezpośrednio w siedzibie MCIW, przy al. Beliny Prażmowskiego 49a/2, a także przez telefon oraz e-maila – codziennie w każdy dzień roboczy od 9.00 do 15.00. 1 marca uruchomiona też zostanie strona internetowa centrum. Konsultacji udzielać będą prawnicy Fundacji Pomocy Poszkodowanym „Razem” i osoby z nią współpracujące w zakresie psychologii, wiedzy rzeczoznawczej, poprawy bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniem poradnictwo ma mieć komplementarny i całościowy charakter, tak by objęło różne aspekty życia poszkodowanego. Chodzi o to, żeby osoba poszkodowana jak najszybciej „stanęła na własnych nogach” i wróciła do pełnej aktywności życiowej.

Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej ma zamiar realizować pięć głównych działań:

  1. poradnictwo prawne bezpośrednie (dyżury prawne),
  2. poradnictwo specjalistyczne inne niż prawne, ale pomocne osobom poszkodowanym (rzeczoznawca majątkowy, psycholog, rehabilitant),
  3. poradnictwo prawne online,
  4. szkolenia i edukację prawna (cykl co najmniej 30 szkoleń),
  5. profilaktyczną akcję antywypadkową.

Więcej informacji:

Fundacja Pomocy Poszkodowanym „Razem”

al. Beliny-Prażmowskiego 49A/2, 31-514 Kraków

Tel. 12 4132232, 603128370, 604518865

E-mail: cymer@post.pl

www: razemfundacja.pl

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności