Bezpłatne konsultacje i badania okulistyczne w Szpitalu Uniwersyteckim

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Jaskry, Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza na bezpłatne konsultacje i badania pozwalające wykluczyć tę chorobę. Odbędą się one w sobotę 18 marca, w godzinach od 9 do 13.

Jaskra (łac. glaucoma) prowadzi do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, doprowadzając do pogorszenia lub nawet utraty wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego jest podwyższone  ciśnienie wewnątrzgałkowe. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jaskra jest druga przyczyną nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych.

Wyróżniamy dwa główne typy jaskry. Najczęstsza w naszej populacji chorych (i ogólnie wśród rasy kaukaskiej) jest jaskra z otwartym kątem przesączania. Ma ona charakter przewlekły i rozwija się przez dłuższy okres czasu zanim doprowadzi do zaawansowanych zmian w polu widzenia i znacznego upośledzenia ostrości wzroku.

Rzadsza – jaskra zamykającego się kąta przesączania, która występuje tylko u ok. 10 proc. naszej populacji chorych, częściej u osób nadwzrocznych. W jej przebiegu ze względu na konfigurację kąta przesączania może dojść do ostrego ataku jaskry, w przebiegu którego występuje bardzo wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe z towarzyszącymi silnymi dolegliwościami bólowymi oka i głowy oraz pogorszeniem ostrości wzroku. Chory wymaga wówczas pilnej interwencji okulistycznej.

Gdy leczenie jaskry zostanie podjęte na wczesnym etapie rozwoju choroby, to istnieje możliwość zahamowania jej rozwoju. Pacjent z rozpoznaną neuropatią jaskrową wymaga kontroli i leczenia do końca życia.

Leczenie jaskry polega na zmniejszaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego poprzez stosowanie kropli okulistycznych ułatwiających odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej i/lub zmniejszających jej produkcję. Możemy także zastosować laseroterapię i leczenie operacyjne w celu normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Na bezpłatne konsultacje zapraszamy osoby po 18 roku życia, które wcześniej nie leczyły się z powodu jaskry. W trakcie wizyty wykonany zostanie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocena przedniego odcinka oraz dna oczu oraz optyczna koherentna tomografia komputerowa tarczy nerwu wzrokowego (OCT).

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, w godz. 7.45-8.15 pod numerem telefonu:  (12) 424-75-50

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności