Sprawdź, które ulice będą miały nową nawierzchnię

Od połowy lutego inspektorzy ZIKiT wraz z radnymi dzielnic prowadzą przeglądy ulic, tak aby sprawdzić, które najbardziej ucierpiały z powodu zimy, mają np. widoczne ubytki, spękania czy wyboje. Następnie każda z jezdni jest poddawana badaniom drogowym, tzw. odwiertom rdzeniowym, w czasie których sprawdzana jest struktura i budulec drogi.

– Każda droga jest inna, a lepsze poznanie jej budowy, pozwala na skuteczniejszą naprawę. Ustalania z takich badań są potem wskazówkami dla wykonawców. Warto zauważyć, że nakładki w Krakowie mają bardzo dobrą wytrzymałość, najstarsze, sprzed 3 lat, nadal spełniają swoją rolę. ZIKiT  odnotował pojedyncze przypadki spękań czy innych drobnych uszkodzeń, ale są one naprawiane przez wykonawców w ramach 36 miesięcznej gwarancji. Takich sytuacji jest jednak naprawdę niewiele – mówi Andrzej Olewicz, zastępca dyrektora ZIKiT.

Warto pamiętać, że kontrolne odwierty odbywają się również po kilku dniach od zakończenia prac remontowych. Wszystko po to, aby naprawione drogi służyły kierowcom jak najdłużej.

W tym roku ZIKiT planuje remonty nakładkowe na około 50 ulicach, m.in. na Kapelance, ul. Mackiewicza, ul. Łokietka, ul. Radzikowskiego, ul. Ojcowskiej, ul. Mazowieckiej, ul. Kobierzyńskiej, ul. Fredry, ul. Kamieńskiego, ul. Broniewskiego, ul. Szajnowicza.

– Dołożymy wszelkich starań, żeby remonty były jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Będziemy chcieli je rozłożyć tak w czasie, aby utrzymać ciągłość komunikacyjną – zapewnia Andrzej Olewicz.

Oprócz nakładek, prowadzone będą także naprawy ulic i chodników w ramach bieżącego utrzymania. Na te zadania przekazanych będzie 29 mln zł. Pierwsze  naprawy, które nie wymagają wymiany nawierzchni, prowadzone są już teraz. Ponadto około 4-5 mln zł trafi na zadania, których nie udało się zrealizować z różnych nie zależnych od ZIKiT przyczyn w roku ubiegłym.

W 2017 r. monitoring stanu dróg będzie na bieżąco przeprowadzał także Drogomistrz, który każdego dnia będzie kontrolował krakowskie ulice oraz zbierał dokumentację fotograficzną i filmową, tak aby jeszcze lepiej usprawnić planowanie remontów w naszym mieście. Obecnie trwa nabór na stanowisko. Drogomistrz rozpocznie swoją pracę prawdopodobnie w połowie marca.

info ZIKiT

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności