Radni zdecydują o losie bezdomnych zwierząt

Przygotowany projekt porządkuje i reguluje zasady opieki nad zwierzętami, a także ogranicza problem ich bezdomności. Obejmuje swoim zakresem szereg zadań, w tym m.in.:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
  • odławianie bezdomnych zwierząt
  • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  • usypianie ślepych miotów
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Środki przeznaczone na finansowanie programu – 2 mln 594 tys. zł są ujęte w budżecie miasta na 2017 rok.

Radni obradować będą w środę 15 lutego.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności