Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę ws. nowej sieci szkół

15 lutego podczas 64. sesji Rady Miasta Krakowa odbyło się drugie czytanie uchwały intencyjnej ws. nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono też dyskusję nad poprawkami wniesionymi do tego projektu przez Prezydenta (dwie autopoprawki) i kilkunastoma poprawkami zgłoszonymi przez radnych. Ostatecznie radni przyjęli tzw. uchwałę sieciową wraz z autopoprawkami Prezydenta. Przeszła również jedna poprawka zgłoszona przez radnego Kazimierza Chrzanowskiego.

Zmiany zaproponowane przez Prezydenta w autopoprawce do uchwały sieciowej wynikały z konieczności korekty sieci szkół po odrzuceniu przez Radę Miasta Krakowa kilku uchwał oraz z konieczności uwzględnienia części uwag i wniosków przedstawionych podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania. Przypomnijmy, że radni odrzucili projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 52 w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia XXI LO  poprzez przeniesienie jego siedziby. Nie udało się ponadto uzyskać pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 153 w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.

W związku z powyższym w autopoprawce do uchwały sieciowej zaproponowano, żeby:

  • Gimnazjum nr 1 zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 4, a nie w strukturę XXI LO,
  • Gimnazjum nr 19 nie zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 153,
  • Gimnazjum nr 36 nie zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 52,
  • Gimnazjum nr 37 nie zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 77, lecz włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 85,
  • Gimnazjum nr 2 nie zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 14, lecz w XLII LO – ta zmiana miałaby nastąpić od 1 września 2018 r.,
  • zmieniony został numer Szkoły Podstawowej nr 145 (przekształconej z Gimnazjum nr 20) na nr 19,
  • Gimnazjum nr 18 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 35.

Ponadto zaproponowano korekty rejonów szkół: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 34, Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 50, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 93, Szkoły Podstawowej nr 106 oraz nadanie obwodu Szkole Podstawowej nr 35.

Sieć szkół zaproponowana przez Miasto zakłada, że powstanie 12 nowych samorządowych szkół podstawowych oraz 2 nowe licea ogólnokształcące.

W roku szkolnym 2016/2017 w Krakowie funkcjonuje 98 samorządowych szkół podstawowych, do których uczęszcza 33 546 uczniów. Do 15 SP specjalnych uczęszcza 614 uczniów. W wyniku reformy powstanie 12 nowych szkół podstawowych samorządowych.

W roku szkolnym 2016/2017 w Krakowie funkcjonuje 70 gimnazjów samorządowych (w tym 16 specjalnych), do których uczęszcza 12145 uczniów (i 566 do gimnazjów specjalnych).

W roku szkolnym 2016/2017 w Krakowie funkcjonuje 29 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszcza 13 710 uczniów, i 38 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (techników i zasadniczych szkół zawodowych), do których uczęszcza 11 989 uczniów. Dodatkowo do 23 szkół ponadgimnazjalnych specjalnych uczęszcza 803 uczniów.

W wyniku reformy powstaną 2 nowe licea ogólnokształcące.

 

info Krakow.pl

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności