Od poniedziałku zmiany w ruchu na rondzie Kocmyrzowskim

 27 lutego rozpoczną się prace na wschodniej części ronda prowadzone będą przy zajęciu zewnętrznego pasa ruchu na przejeździe tramwajowym w kierunku ul. Kocmyrzowskiej oraz w rejonie przyległego przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego i zieleńca.

W związku z tym wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu: na wlocie al. Andersa w rondo Kocmyrzowskie z kierunku od placu Centralnego zamknięty zostanie środkowy pas ruchu, a na zajętym ciągu pieszo-rowerowym w ul. Kocmyrzowskiej będzie utrzymane przejście dla pieszych w postaci pomostu.

Do tej pory w ramach modernizacji ronda Kocmyrzowskiego zakończyły się prace związane z demontażem sieci trakcyjnej i torowiska na nieczynnej dla ruchu tramwajowego części. Usunięto krzewy i drzewa przeznaczone do wycinki. Wykonano fundamenty i zamontowano nowe słupy sieci trakcyjnej.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych i zmarzniętej ziemi udało się także wykonać przebudowę sygnalizacji i kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu demontażu torowiska przeprowadzono badania geotechniczne, które wykazały konieczność wzmocnienia gruntu. Po uzgodnieniu z projektantem nastąpi przegłębienie koryta torowiska i wykonanie warstwy stabilizacyjnej, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac przy budowie nowego torowiska.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności