Piszesz biznesplan? Pomogą ci fachowcy

W spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informację na temat budowy biznesplanu i najważniejszych elementów, które powinien zawierać. Dowiedzą się, co to jest biznesplan, jakie są jego funkcje, w jakim celu się go tworzy. Ponadto omówione zostaną poszczególne elementy biznesplanu, takie jak: plan marketingowy, plan finansowy, cele, krótko- i długoterminowe przedsięwzięcia. Informacje przedstawiane będą pod kątem możliwości ich wykorzystania we wniosku o dotację z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Tworzenie biznesplanu nie jest obligatoryjne przy ubieganiu się o dotację z GUP, ale jego przygotowanie może ułatwić uzyskanie dotacji. Wniosek zawiera bowiem pewne elementy biznesplanu, takie jak: opis przedsięwzięcia, kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, specyfikacja wydatków. Załączony do wniosku o dotację biznesplan może być zatem dodatkowym atutem przy jego ocenie. Przygotowanie biznesplanu może również pomóc osobie planującej rozpoczęcie działalności ocenę, czy planowana działalność gospodarcza jest opłacalna, jakie mogą pojawić się szanse i zagrożenia rynkowe, czy posiadane środki na jej uruchomienie są wystarczające.

Miejsce spotkania: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 Kraków, pok. 231.
Termin: 16.02.2017 r., godz. 9.30
Czas trwania: 2 godziny
Liczba miejsc: 30 (zapisy pod numerem telefonu 12 68 68 109 lub w pok. 109)

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności