Zostań strażnikiem miejskim! Trwa nabór

Straż Miejska Miasta Krakowa prowadzi nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwanych jest nawet 40 nowych funkcjonariuszy.

Aby móc aplikować trzeba spełnić wymagania formalne: posiadać obywatelstwo polskie, mieć co najmniej 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, wykształcenie średnie i nienaganną opinię oraz być sprawnym fizycznie i psychicznie, być niekaranym, a także posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.   

Dodatkowo wymagane są: wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, wychowanie obronne, bezpieczeństwo narodowe, kierunki ukończone na uczelniach podległych MSW i MON, ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz straży gminnych/miejskich, znajomość języków obcych, podstawowa umiejętność obsługi komputera, znajomość topografii Krakowa, prawo jazdy kat. B, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres.

Więcej informacji

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności