Zostań „karmnikowym” pozostaw jedzenie w karmnikach

Jest to już druga edycja tego projektu badawczego, koordynowanego przez Sekcję Ornitologiczną Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ubiegłym roku rozpoczęto tworzenie mapy karmników, prezentującej rozmieszczenie na terenie Krakowa źródeł pokarmu dostępnego dla ptaków. Do projektu zgłosiło się blisko 100 osób, które uzyskały zaszczytny tytuł „karmnikowego”. Uczestników projektu, należących do różnych grup wiekowych (od 10 do 90 lat), połączyła wspólna pasja: zamiłowanie do obserwowania ptaków oraz chęć pomocy ptakom w przetrwaniu zimy. Lista karmników na mapie Krakowa wciąż się powiększa i dodatkowo rozszerza na całą Małopolskę.

Twórców projektu do kolejnych badań zainspirowały wyniki zakończonej niedawno akcji „Liczeń Ptaków Zimujących w Krakowie”, które prowadzili w latach 2013-2015. Badania przyczyniły się do poznania ptaków zimujących w mieście, doprowadzając do dość zaskakujących wniosków. Skład gatunkowy ptaków zimujących oraz ich liczebność zależały przede wszystkim od obecności źródeł pożywienia, jednak na bogactwo gatunkowe oraz liczebność negatywnie wpływał hałas drogowy – ptaki wyraźnie unikały miejsc hałaśliwych. Jednocześnie większe liczebności ptaków odnotowano w miejscach, które nocą pozostawały silnie oświetlone.

Co ważne, karmniki pozostają głównym źródłem pokarmu ptaków zimujących w mieście. Liczebność i skład gatunkowy ptaków są silnie uzależnione od rodzaju i ilości dostarczanego do karmników pokarmu, umiejscowieniem karmnika i obecnością zieleni w jego otoczeniu. Badania „Karmniki Krakowa” mają na celu poznanie stopnia wykorzystania karmników w zależności od sposobu jego wywieszenia i utrzymania. Jak podkreślają organizatorzy projektu, zdobyta wiedza z pewnością wzbogaci naukę i pozwoli lepiej dbać o przyrodę miasta.

Więcej informacji na: www.les.ar.krakow.pl/zbl/dzikikrakow/karmnik/.

info krakow.pl 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności