Zalecenia zdrowotne dla mieszkańców w czasie smogu

Osobom szczególnie wrażliwym na zanieczyszczenie powietrza, czyli: dzieciom i młodzieży poniżej 25 roku życia, starszym i w podeszłym wieku, z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorym na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażonym na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz palącym papierosy lub biernym palaczom, radzimy, aby podjęły następujące środki ostrożności:

  • unikały długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni aby nie narażać się na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,
  • ograniczyły duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, np. przez uprawianie sportu czy wykonywanie czynności zawodowych,
  • osoby chore zaopatrzyły się we właściwe lekarstwa i stosować się do zaleceń lekarzy.

W szkołach, przedszkolach żłobkach zalecamy niewychodzenie na spacery, aby nie narażać dzieci i młodzież na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Na bieżąco można weryfikować aktualne stany stężeń dobowych pyłów PM10 na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie (http://www.monitoring.krakow.pios.gov.pl) oraz aplikacjach przygotowanych na telefony komórkowe.

Apelujemy też do wszystkich mieszkańców, aby nie wietrzyli mieszkań, nie spalali pozostałości roślinnych w ogrodach, korzystali z innych źródeł ciepła (np. elektrycznego, gazowego lub używali w tych dniach lepszego jakościowo węgla), a także zaprzestali palenia w kominkach jeżeli nie są one jedynym źródłem ogrzewania mieszkań.

Zachęcamy również do korzystania z komunikacji miejskiej, a także do organizowania wspólnych dojazdów samochodem większej liczby osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności