Grodzki Urząd Pracy zaprasza na dzień otwarty

W ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy, który odbędzie się w dniach 23–29 stycznia, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje dzień otwarty – w sobotę 28 stycznia pracodawcy, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, również niezarejestrowane w Urzędzie, będą mogły przyjść, by zapoznać się z warunkami na lokalnym rynku pracy i możliwościami, które oferuje Urząd. Planowane są także warsztaty dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej przy wsparciu środków publicznych.

Grodzki Urząd Pracy będzie w tym dniu otwarty od godz. 9.00 do 13.00.

Podczas dnia otwartego będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące:

  • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • zasad i dokumentów niezbędnych do rejestracji w Urzędzie,
  • możliwości skorzystania przez pracodawców i osoby bezrobotne z pomocy oferowanej przez Urząd, w tym informacji o świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy;
  • możliwości zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (procedury rejestracji oświadczeń, wymaganych dokumentów oraz prawidłowego wypełnienia oświadczenia).

Ponadto w tym dniu zostaną uruchomione stanowiska, w ramach których będzie można:

  • dokonać rejestracji w Urzędzie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (w tym również osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności),
  • zgłosić wolne miejsca pracy przez pracodawców,
  • skorzystać z pośrednictwa pracy, gdzie zaprezentowane zostaną aktualne wolne miejsca pracy w kraju i zagranicą,
  • skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który przeprowadzi test predyspozycji zawodowych i udzieli indywidualnej porady zawodowej;
  • skorzystać z możliwości sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów aplikacyjnych oraz z pomocy w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego.      

Podczas Dnia Otwartego przewidziane są warsztaty dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej przy wsparciu środków publicznych.    

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności