W 2017 r. decyzje podatkowe doręczy Poczta Polska

Urząd Miasta Krakowa podpisał umowę, na podstawie której doręczaniem decyzji podatkowych zajmie się Poczta Polska.

Z chwilą doręczenia decyzji podatkowej powstaje bowiem zobowiązanie do zapłaty ustalonego w niej podatku.

W tym roku do doręczenia będzie około 300 tys. decyzji podatkowych. Decyzje te, z uwagi na ich wydruk z systemu teleinformatycznego, nie będą posiadały odręcznego podpisu upoważnionego pracownika, a jedynie nadruk z jego imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności