Sylwester w Krakowie – informacje organizacyjne.

Krakowska sylwestrowa prywatka już w najbliższą sobotę. W związku z tym prezentujemy informacje, które ułatwią wygodne i bezpieczne spędzenie tej wyjątkowej nocy.

wejście na teren imprez.

Na teren imprezy przy Scenie Głównej będzie można się dostać dzięki bramkom zlokalizowanymi u wylotu ulicy Szczepańskiej, pomiędzy wylotem ulicy św. Jana a Sławkowską, , oraz pomiędzy wylotem ul. św. Anny a Wieżą Ratuszową.
Wejścia na teren imprezy na Rynku Podgórskim znajdować się będą vis-à-vis ulicy Staromostowej.
Na imprezę przy Teatrze Ludowym będą prowadzić wejścia od strony ulicy Obrońców Krzyża.

Utrudnienia w ruchu.

W dniu 31.12.2016 r. w związku z imprezą „Sylwester 2016” odbywającą się na Rynku Głównym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego:

– na ul. Brackiej, ul. św. Jana (odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem Głównym), ul. Wiślnej (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Gołębią), ul. Sławkowskiej (odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem Głównym), ul. Szczepańskiej (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Jagiellońską), ul. św. Anny (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Jagiellońską), ul. Szewskiej (odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską a Rynkiem Głównym), ul. Jagiellońskiej (odcinek pomiędzy ul. Św. Anny a ul. Szczepańską) od godz. 10.00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów;
– zaopatrzenie w strefie A (z wyjątkiem: ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. św. Idziego, ul. Senackiej, ul. Kanoniczej, ul. Krupniczej) będzie możliwe wyłącznie do godz. 10.00, w strefie B (w obszarze ograniczonym pierwszą obwodnicą oraz ul. Franciszkańską i Dominikańską) do godziny 10.00 i w godz. 13.00 -14.00;
– od ok. godz. 19.00 całkowicie zostaną wyłączone z ruchu (z wyjątkiem dojść do posesji) drogi ewakuacyjne: ul. Bracka, ul. św. Jana (odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem Głównym);
– od ok. godz. 19.00 ul. Szewska na odcinku od Rynku Głównego do ul. Jagiellońskiej będzie wyłącznie drogą wyjścia (w kierunku ul. Jagiellońskiej);
– zostaną wyłączone drogi dla rowerów na ul. Wiślnej (odcinek od Rynku do ul. Gołębiej) i ul. św. Anny.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej.
Dodatkowe informacje.

Zgodnie z regulaminem, na wyznaczony teren nie będzie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych: butelek, alkoholu, napojów oraz środków pirotechnicznych. Będą one odbierane przez ochronę przy bramach wejściowych i wyrzucane.
Punkt medyczny przy Scenie Głównej zlokalizowany będzie w pobliżu Wieży Ratuszowej. Przy każdej ze scen znajdować się będzie karetka. Po terenie każdej z sylwestrowych imprez poruszać się będą ruchome patrole medyczne.
Wszystkim korzystającym tego dnia z przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie zalecamy także zapoznanie się z informacją o zmianie czasu i częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej.

Pełna treść regulaminu i harmonogram Sylwestra w Krakowie dostępne są na http://www.sylwester.krakow.pl

 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności