Podejrzewasz, że ktoś spala odpady? Zgłoś to!

W październiku, strażnicy miejscy przeprowadzili 336 kontroli, ujawnili 41 nieprawidłowości, pobrali 2 próbki popiołu, które przekazali do analizy chemicznej. Funkcjonariusze nałożyli 21 mandatów karnych na kwotę 2650 złotych, przygotowali 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 18 osób.

reklama

W obecnym sezonie grzewczym zadanie realizuje 125 strażników posiadających upoważnianie do kontroli wydane na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Podstawowy zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 27 osób (kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej przez wszystkie dni tygodnia). Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 98 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów.

reklama

Kontrole palenisk w nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od 6 do 22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

 

Prośby o interwencje należy kierować na numer alarmowy 986.

Foto: M. Warszawski

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności