Konsultacje w sprawie linii tramwajowej z Azorów do Bronowic

Pierwsze ze spotkań konsultacyjnych odbędzie się w poniedziałek 7 listopada o godz. 18.00 w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Stelmachów 137, a drugie dzień później – 8 listopada – także o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Czerwieńskiego 1. Spotkania są organizowane przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały i Urząd Miasta Krakowa.

Poniżej prezentujemy cztery proponowane warianty tras, którymi może zostać poprowadzone torowisko:

Wariant I – ślimakiem na ul. Weissa, następnie wzdłuż ul. Conrada, za stacją Shell linia skręca w prawo i biegnie wzdłuż ulicy Sosnowieckiej, aż do działki znajdującej się między Galerią Bronowice, a ul. Jasnogórską, gdzie ma powstać pętla tramwajowo-autobusowa;

Wariant II – ślimakiem na ul. Weissa, następnie wzdłuż północnej strony ul. Conrada, aż do Ronda Ofiar Katynia gdzie skręca w prawo biegnąc wzdłuż ul. Jasnogórskiej do działki znajdującej się między Galerią Bronowice, a ul. Jasnogórską, gdzie ma powstać pętla tramwajowo-autobusowa;

Wariant III – ślimakiem na ul. Weissa, następnie ul. Chełmońskiego do wysokości salonu BMW, dalej ul. Stawową do działki znajdującej się między Galerią Bronowice, a ul. Jasnogórską, gdzie ma powstać pętla tramwajowo-autobusowa;

Wariant IV – ta opcja jest cały czas opracowywana. Planowana jest po południowej stronie ul. Conrada, a następnie ul. Sosnowiecką (przejście na ul. Conrada na wysokości stacji Shell). Wariant ten ma w większości przebiegać na estakadzie.

Zakończenie budowy linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (z os. Krowodrza Górka na Azory) jest planowane w 2020 roku. Środki finansowe na realizację inwestycji zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2052.

Info: Krakow

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności