Konsultacje społeczne w sprawie godzin otwarcia aptek w 2017r

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie otwarcia aptek w 2017 roku.

Obecnie proponowany dokument zawiera wykazy aptek ogólnodostępnych i aptek całodobowych wraz z adresami i godzinami pracy, w tym w dniach przedświątecznych (Wielka Sobota, Wigilia Bożego Narodzenia i Sylwester) zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl),  na stronie internetowego serwisu „Dialog społeczny” (www.dialogspoleczny.krakow.pl) i w wersji papierowej w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, piętro IV, pokój 411.

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać w terminie do 5 grudnia: na adres poczty elektronicznej bz.umk@um.krakow.pl, pod numerem faksu 12 616 94 86 oraz osobiście w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, piętro IV, pokój 411.

Na terenie Krakowa funkcjonuje 307 aptek ogólnodostępnych, z czego 10 pracuje w systemie całodobowym. Apteki działające w systemie ciągłym całodobowym znajdują się w łatwo dostępnych komunikacyjnie punktach Krakowa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności