Telefoniczna informacja medyczna

Telefoniczna informacja medyczna

Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać informacje o bezpłatnych badaniach oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne.

reklama

Dzwoniąc pod numer telefonu (12)661-22-40 mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać informacje na temat:

reklama

adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, opieki całodobowej, leczenia szpitalnego, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, opieki długoterminowej; ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych oraz telefonów zaufania dla tych osób; świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej z terenu Krakowa; realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów zdrowotnych; organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia; dostępności do usług zdrowotnych, ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej w krakowskich szpitalach.

 

Informacja udzielana jest 7 dni w tygodniu, całą dobę. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci TP S.A. i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z informatorem.

 

 

 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności