Nie pal liści! Oddaj je MPO

Kraków jako pierwsze duże miasto wprowadziło zakrojony na tak dużą skalę kompleksowy program odbioru odpadów zielonych. Po sukcesie pilotażu programu w ubiegłym roku, w którym ekipy MPO odebrały łącznie ponad 19 tys. ton trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, ściętych zielonych części roślin zdecydowano o kontynuacji odbioru odpadów zielonych w ten sposób.

Statystyki pokazują, że w tym roku, do końca trwania programu (ok. 9 grudnia) ilość odebranej zieleni będzie podobna do tej sprzed roku. I to mimo niemal 3-tygodniowej przerwy w odbiorze spowodowanej Światowymi Dniami Młodzieży.

Przypominamy zasady udziału w programie. W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Worki na odpady zielone można samodzielnie odbierać w dni robocze w siedzibach Rada Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój nr 17 w godzinach od 7:00-15:00). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie www.mpo.krakow.pl w zakładce HARMONOGRAMY

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności