Nie pal liści! Oddaj je MPO

Nie pal liści! Oddaj je MPO

Kraków jako pierwsze duże miasto wprowadziło zakrojony na tak dużą skalę kompleksowy program odbioru odpadów zielonych. Po sukcesie pilotażu programu w ubiegłym roku, w którym ekipy MPO odebrały łącznie ponad 19 tys. ton trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, ściętych zielonych części roślin zdecydowano o kontynuacji odbioru odpadów zielonych w ten sposób.

Statystyki pokazują, że w tym roku, do końca trwania programu (ok. 9 grudnia) ilość odebranej zieleni będzie podobna do tej sprzed roku. I to mimo niemal 3-tygodniowej przerwy w odbiorze spowodowanej Światowymi Dniami Młodzieży.

Przypominamy zasady udziału w programie. W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Worki na odpady zielone można samodzielnie odbierać w dni robocze w siedzibach Rada Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój nr 17 w godzinach od 7:00-15:00). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie www.mpo.krakow.pl w zakładce HARMONOGRAMY

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności