Gospodarowanie odpadami w centrum Krakowa – apel MPO

Gospodarowanie odpadami w centrum Krakowa – apel MPO

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, pełniąca funkcję Zarządzającego Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków, apeluje o:

  1. Wystawianie o odpowiedniej godzinie pojemników na odpady komunalne oraz umożliwienie dojazdu i dostępu do nich.
  2. Zaopatrzenie obiektów gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, placówek żywienia zbiorowego i stołówek w beczki służące do gromadzenia oraz wywozu odpadów kuchennych.
  3. Ustalenie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne lub zwiększenie częstotliwości odbioru tych odpadów, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem.
  4. Segregowanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (uchwała nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 8 czerwca 2016 r.).
  5. Nieograniczanie ruchu pojazdów odbierających odpady, poprzez zatrzymywanie własnych pojazdów samochodowych przed kamienicami, w godzinach odbioru odpadów.

 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności