Dyslektykom można pomóc! Zapraszamy na Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Dyslektykom można pomóc! Zapraszamy na Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Organizatorami akcji są Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcące (razem jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5), które posiadają certyfikaty z wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Od wielu lat prowadzą klasy terapeutyczne, w których uczniowie z powodzeniem rozwijają swój potencjał – pomimo dysleksji, dyskalkulii czy dysgrafii.

Od 17 do 21 października odbywać się będą wykłady, warsztaty, konkursy oraz zabawy edukacyjne, skierowane do rodziców, nauczycieli i uczniów – wezmą w nich udział specjaliści terapii pedagogicznej ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie oraz Ewa Witowska-Jeleń – dyplomowana ortoptystka, optometrystka, specjalizująca się w terapii widzenia.

Spotkania będą organizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Chełmońskiego 24 w Krakowie, a we wtorek 18 października organizatorzy zapraszają rodziców dzieci z dysleksją na konsultacje indywidualne do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 2.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów wiedzy o dysleksji, ze szczególnym uwzględnieniem roli zmysłów podczas uczenia się. Ponadto zostaną zaprezentowane dobre i skuteczne sposoby pokonywania trudności edukacyjnych – jako pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Więcej informacji na stronie: http://zso5.krakow.pl/.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności