Alma Market złożyła wniosek o upadłość

Alma Market złożyła wniosek o upadłość

Zarząd Alma Market złożył do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.

reklama

Alma na swojej stronie umieściła oświadczenie prasowe z dnia 14 października 2016 r. :

reklama

„W związku z tym, że postępowanie sanacyjne nie zostało otwarte w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, Zarząd Spółki z przyczyn formalnych złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Decyzja o jego złożeniu była podyktowana względami prawnymi i nie wpływa na wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.  We wniosku Spółka podtrzymała i poparła jednocześnie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 Alma Market SA wyraźnie podkreśla, że nie odstępuje od starań o otwarcie postępowanie sanacyjnego. Postępowanie to umożliwia dalsze działanie Spółki i prowadzenie biznesu. Uzyskanie zgody na sanację pozwoli nam podjąć działania zmierzające do restrukturyzacji firmy i naprawy oraz uzdrowienia przedsiębiorstwa. W trakcie postępowania zostanie przedstawiony plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe.

Informujemy, że wszystkie aktualne komunikaty dotyczące Spółki zgodnie z prawem giełdowym zamieszczane są na bieżąco na stronie www.almamarket.pl w zakładce Dla Inwestora.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Alma Market SA

 

 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności