Znamy ostateczną koncepcję parku Reduta

Znamy ostateczną koncepcję parku Reduta

Po blisko roku od warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami Krakowa znamy ostateczną koncepcję parku Reduta. Do 2018 roku  w północnej części Prądnika Czerwonego powstanie niemal ośmiohektarowa przestrzeń zielona, jakiej jeszcze w mieście nie było.

Wśród gości zgromadzonych w jednej z kinowych sal Multikina w piątkowy wieczór znaleźli się niemal wszyscy zaangażowani w tworzenie nowego parku. Obok mieszkańców, którzy uczestniczą w działaniach projektowych już od etapu koncepcyjnego, na otwartej debacie pojawili się przedstawiciele władz miasta, projektanci parku oraz zaproszeni goście – w sumie kilkadziesiąt osób zainteresowanych przyszłością miejskiej zieleni.

– Niezmiernie cieszę się, że możemy uczestniczyć w tak przełomowym dla Krakowa projekcie – opowiadała Elżbieta Koterba, wiceprezydent miasta ds. rozwoju. – Zaangażowanie, jakie tutaj widzimy, potwierdza, że warto konsultować miejskie projekty z mieszkańcami i oddawać im głos w sprawach, które dotyczą ich bezpośrednio.

Słowa prezydent Elżbiety Koterby potwierdzał inicjator powstania parku Reduta, radny Dominik Jaśkowiec. Dziękując mieszkańcom za liczny udział w warsztatach i konsultacjach, deklarował: – W 2017 roku w parku zostanie wbita pierwsza łopata i liczę, że rok później spotkamy się w takim samym lub większym gronie, by podziwiać, co wspólnie udało nam się stworzyć.

Co powstanie na blisko ośmiu hektarach, gdzie dziś królują dzikie rośliny i leśne zagajniki? Koncepcja zagospodarowania przestrzennego architekci krajobrazu została oparta na czterech przesłankach: ochronie bioróżnorodności i zachowaniu walorów rolno-leśnego krajobrazu, narracyjnym charakterze „Tajemniczego Ogrodu”, który nawiązuje do tradycji projektowanej przestrzeni, a także – poprawie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania przestrzeni, które \wynikają z idei zrównoważonego rozwoju. Ich realizacja pozwoliła udostępnić istniejące w parku Reduta wartości przyrodnicze w bardziej przyjaznej formie.

– Projektując park Reduta, mieliśmy na uwadze sugestie i decyzje mieszkańców, podjęte podczas przeprowadzonych wcześniej warsztatów, ale i późniejszych konsultacji społecznych – zwracała uwagę Małgorzata Tujko z Pracowni Land-Arch, autorka koncepcji nowego terenu zielonego. – Zachowaliśmy więc idee z programu funkcjonalnego „Tajemniczy Ogród”, który wygrał głosowanie wśród mieszkańców Krakowa. Projekt dużą uwagę zwraca na zastosowanie naturalnych materiałów oraz wyodrębnienie przestrzeni ekspozycyjnych dla działań artystycznych i rekreacyjnych, w jak największym stopniu wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu – dodawała projektantka zieleni.

Istotnym elementem projektu jest budynek pawilonu wielofunkcyjnego zaprojektowanego w technologii modułowej (12 modułów). – „Serce” pawilonu stanowić będzie otwarta przestrzeń połączona z kawiarnią – opowiada architekt, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (ModularLAB). – W zależności od potrzeb pomieszczenie może pełnić funkcje przestrzeni warsztatowej, miejsca realizacji szkoleń, odczytów, prezentacji multimedialnych, a także miejsca ekspozycji prac realizowanych podczas warsztatów i kursów.

O tym, jak w ciekawy sposób zagospodarować przestrzeń parku opowiadał Ben Lazar z Krakowskiego Ogrodu Społecznego na Krzemionkach, przybliżając ideę urban farmingu. – Miejskie rolnictwo jest nie tylko ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Ma także wymierne skutki ekologiczne, edukacyjne, społeczne czy ekonomiczne – przekonywał, zachęcając do tego, by angażować się w działania w duchu permakultury.

Choć świetne wystąpienia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony mieszkańców, to nie zabrakło wątpliwości. Te odnoszące się do samej koncepcji – dotyczące np. przebiegu ścieżek, ich szerokości czy oświetlenia – rozwiewały jego projektantki. Na pozostałe wątpliwości, związane choćby z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie parku, funkcjonowaniem pawilonu użytkowego czy harmonogramu najbliższych działań, odpowiadał Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, Łukasz Pawlik.

Przypomnijmy: pomysł stworzenia parku Reduta powstał w 2015 roku, a jego pierwszym etapem były warsztaty projektowe, koordynowane przez Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. W głosowaniu internetowym mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za realizacją idei „Tajemniczy Ogród”, zakładającej odwołania do historii obszaru oraz literatury i sztuki, a także zachowanie naturalnych enklaw terenu, wynikających z jego ukształtowania. Program funkcjonalny został teraz opisany w koncepcji, na podstawie której powstanie projekt budowlany. Początek budowy parku jest zapowiadany na wiosnę 2017 roku, zaś koniec – na rok 2018. Budżet planowany jest na około 7 milionów złotych.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności