„Zaczarowany Prądnik” – Spacer historyczny po Prądniku Czerwonym

W dniu dzisiejszym na terenie Dzielnicy III odbyła się  „Akcja Eksploracja” mająca na celu odkrywanie miejsc i historii związanych z wodnym dziedzictwem Krakowa.

Od godzinie 14:30 rozpoczął się spacer mieszkańców po Prądniku Czerwonym.

Trasa spaceru obejmowała:

-Teren dawnego folwarku dominikańskiego; zwiedzanie kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty

-Park rzeczny Rozrywka w dolinie potoku Sudół Dominikański

-Budynek dawnego domu dziecka (ul. Naczelna 12)

-Młyn dominikański zwany Żabim Młynem i Park Zaczarowanej Dorożki (ul. Dominikanów)

-Zabudowa dawnego centrum Prądnika Czerwonego (m.in. dawny Urząd Gminy Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 6; kościół pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 4; sukiennice prądnickie; budynek szkoły powszechnej)

-Stadion KS Prądniczanka

-Sanktuarium Ecce Homo

Spacer po Prądniku Czerwonym poprowadzili:

dr Paweł Dettloff – historyk sztuki

Ewa Polańska – przewodniczka miejska po Krakowie

Aniela Pazurkiewicz – Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy III

Mateusz Drożdż – Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Organizatorem wydarzenia był:

Małopolski Instytut Kultury, Rada Dzielnicy III 

3 4 6

 

 

 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności