Uważajcie na dziki w Krakowie!

W związku z informacjami i interwencjami wpływającymi od mieszkańców, Wydział Kształtowania Środowiska w sierpniu tego roku zwrócił się z prośbą o intensyfikację polowań w pasie od Skotnik i Pychowic, poprzez rejon ul. Czerwone Maki, ul. Kobierzyńskiej, Babińskiego, ul. Sidzińskiej – wzdłuż autostrady aż do ul. Zakopiańskiej, a także w rejonie Zakrzówka. Jest to trasa wędrówek watah dzików, przemieszczających się od granic Krakowa, lub przychodzących spoza miasta, głównie od strony Zabierzowa i wkraczających na tereny przyległych osiedli, w tym np. Ruczaju.

reklama

Każdy z mieszkańców, niezależnie od pory dnia lub nocy, może zgłosić za pośrednictwem numerów alarmowych Straży Miejskiej lub Policji konieczność podjęcia interwencji pogotowia ds. zwierząt łownych .

reklama

Kilka wskazówek, jak należy zachowywać się w przypadku spotkania dzika lub gdy zwierzęta łowne pojawiają się w okolicy naszego miejsca zamieszkania:

  • W przypadku spotkania z dzikami nie drażnić i nie płoszyć zwierząt, ale spokojnie oddalić się.
  • Nie dokarmiać zwierzyny.
  • Odpadki organiczne (skoszoną trawę, spady owoców, popsutą żywność) wyrzucać i wywozić wyłącznie do miejsc do tego przeznaczonych.
  • Zabezpieczać pojemniki na śmieci, a w razie konieczności opróżniać je częściej.
  • Psy wyprowadzać wyłącznie na smyczy.
  • Nie pozostawiać bez opieki dzieci w pobliżu terenów leśnych i zadrzewień, szczególnie po zmroku.
  • Zachować ostrożność podczas kierowania pojazdem na trasach graniczących z terenami zielonymi sprzyjającymi występowaniu dzików (lasy, zadrzewienia, pola, łąki).

Przypominamy również, że koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim, które prowadzą gospodarkę łowiecką m.in. na terenie Krakowa, szacują i wypłacają odszkodowania za szkody w uprawach rolnych. Od 01.01.2017 r. zobowiązanym do wypłaty odszkodowań na terenie Krakowa będzie Wojewoda Małopolski. Administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa.

Info: Magiczny Kraków

 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności