Utrudnienia w Punkcie Obslugi Mieszkańców w Galerii Bronowice

Utrudnienia w Punkcie Obslugi Mieszkańców w Galerii Bronowice

Informujemy, że do dnia 1 października 2016 r w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice i Galerii Bonarka, z uwagi na zaplanowane prace serwisowe, będą miały miejsce utrudnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu ewidencji ludności.

W tych dniach nie będą przyjmowane zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, brak będzie także możliwości wydawania zaświadczeń ze zbiorów gminnych.

W pozostałe dni obsługa stron w sprawach dotyczących ewidencji ludności pozostaje bez zmian.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności