Park Reduta przedstawia się mieszkańcom! Prezentacja finalnej koncepcji nowo tworzonej przestrzeni już 2 września w Multikinie.

Park Reduta przedstawia się mieszkańcom! Prezentacja finalnej koncepcji nowo tworzonej przestrzeni już 2 września w Multikinie.

Współczesne parki to nie tylko miejsce relaksu i aktywności na świeżym powietrzu, ale także centra społeczno-przyrodnicze, służące budowaniu świadomości ekologicznej oraz tworzeniu wspólnoty wśród okolicznych mieszkańców – przekonują twórcy koncepcji zagospodarowania Parku Reduta na krakowskim Prądniku Czerwonym. Prezentacja finalnej koncepcji nowo tworzonej przestrzeni już 2 września w Multikinie.

reklama

Otwarte dla mieszkańców spotkanie przyjmie wymiar nie tylko informacyjny, obejmujący przedstawienie koncepcji i wizualizacji, ale także edukacyjny. Organizatorzy zapowiadają gościnne wykłady Bena Lazara, nauczyciela permakultury (projektowania ekologicznego) i animatora Krakowskiego Ogrodu Społecznego na Krzemionkach, a także Eweliny Woźniak-Szpakiewicz z Politechniki Krakowskiej, która opowie o tworzonym na obszarze parku wielofunkcyjnym pawilonie.

reklama

— Projektując Park Reduta, mieliśmy na uwadze sugestie i decyzje mieszkańców, podjęte podczas przeprowadzonych wcześniej warsztatów, ale i późniejszych konsultacji społecznych — opowiada Małgorzata Tujko z Pracowni Land-Arch, autorka koncepcji nowego terenu zielonego. — Zachowaliśmy więc idee z programu funkcjonalnego „Tajemniczy Ogród”, który wygrał głosowanie wśród mieszkańców Krakowa.

W koncepcji zagospodarowania przestrzennego architekci krajobrazu kierowali się czterema przesłankami: ochroną bioróżnorodności i zachowaniem rolno-leśnego krajobrazu, narracyjnym charakterem pomysłu „Tajemniczego Ogrodu”, nawiązującego do tradycji miejsca oraz roli Krakowa w kulturze wiślańskiej, a także poprawą bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, wynikającej z idei zrównoważonego rozwoju. Spełnienie tych przesłanek pozwoliło zrealizować nadrzędny cel projektu – udostępnienie w bardziej przyjaznej formie istniejących w parku Reduta walorów przyrodniczych.

— Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu układów komunikacyjnych w postaci tak zwanych „Pętli”, które począwszy od twardej gładkiej nawierzchni przechodzą w naturalne przepuszczalne nawierzchnie mineralne w przestrzeniach zalesionych — opowiada Małgorzata Tujko. — Projekt dużą uwagę zwraca na zastosowanie naturalnych materiałów oraz wyodrębnienie przestrzeni ekspozycyjnych dla działań artystycznych i rekreacyjnych, w jak największym stopniu wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu — dodaje projektantka zieleni.

Główne wejście do parku zlokalizowane zostało od strony ulicy Reduta, gdzie została wyeksponowana forma układu wałów dawnego Szańca. W naturalnych enklawach wynikających z różnicy poziomów terenu parku znajdą się place zabaw dla dzieci. Co ciekawe, będą one podzielone ze względu na grupy wiekowe i odpowiadające im różne rodzaje aktywności.

Istotnym elementem projektu jest budynek pawilonu wielofunkcyjnego zaprojektowanego w technologii modułowej (12 modułów). — „Serce” pawilonu stanowić będzie otwarta przestrzeń połączona z kawiarnią — opowiada architekt, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (ModularLAB).

— W zależności od potrzeb pomieszczenie może pełnić funkcje przestrzeni warsztatowej, miejsca realizacji szkoleń, odczytów, prezentacji multimedialnych, a także miejsca ekspozycji prac realizowanych podczas warsztatów i kursów. Podziału przestrzeni dokonywać się będzie przy pomocy systemowych mobilnych, przesuwnych i składanych ścian. Projekt zakłada ścisłe powiązanie przestrzeni pawilonu z zewnętrznym tarasem-podestem, umożliwiającym prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu — dodaje projektantka.

Przypomnijmy: Park Reduta to 7,7 ha zielonej przestrzeni, projektowanej wspólnie z mieszkańcami Krakowa. W ubiegłorocznych warsztatach wzięło udział ponad dwieście osób, zaś swój głos w internetowej sondzie oddało blisko dwa tysiące krakowian. Park powstaje pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, a jego ukończenie planowane jest na jesień 2018 roku.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności