Prace nad planami okolic Ronda Ofiar Katynia rozpoczęte

Prace nad planami okolic Ronda Ofiar Katynia rozpoczęte

1 lipca (w piątek) ukazały się ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów: Azory-Zachód i Pasternik, znajdujących się w okolicach Ronda Ofiar Katynia.

reklama

Wnioski do obu planów można składać do 16 sierpnia. Muszą być własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

reklama

Wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności