Podczas Światowych Dni Młodzieży policjanci będą przeprowadzać selektywną kontrolę bezpieczeństwa

W czasie trwania Światowych Dni Młodzieży policjanci  pełniący służbę w rejonach celebry, ale także w miejscach większych skupisk ludzkich jak dworce PKS czy PKP , główne trasy i ciągi komunikacyjne itp. będą przeprowadzać wybiórcze kontrole osób oraz bagaży.

Zadaniem policjantów przeprowadzających sprawdzenie  będzie dokonywanie selektywnej kontroli osobistej i kontroli zawartości bagażu  uczestników uroczystości m.in. za pomocą urządzeń mobilnych typu Heimann, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz  psów wyszkolonych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Przy głównych kierunkach dojścia m.in. do Błoń, Campusu Misericordiae czy miejsc uroczystości w Łagiewnikach  planowane jest zorganizowanie kilkunastu  stałych punktów  selektywnej  kontroli bezpieczeństwa. Punkty te obsługiwać będą policjanci wraz z funkcjonariuszami Służby Celnej, którzy wspólnie będą sprawdzać bagaże przy pomocy urządzeń mobilnych typu Heimann.

(kilka tygodni temu, w  krakowskich Balicach  odbyły się wspólne ćwiczenia małopolskich policjantów wraz z celnikami podczas których,  przeprowadzano kontrole bagaży przy użyciu urządzeń typu  Heimann )

Oprócz patroli prewencyjnych ( w mundurach ) w te miejsca zostaną przydzieleni do służby także policjanci służb kryminalnych.

Ich zadaniem będzie również obserwowanie zachowań ludzkich, typowanie osób, które powinny zostać poddane sprawdzeniu, zwracanie uwagi na pozostawiony bez nadzoru bagaż czy  inne przedmioty.

Oprócz stałych miejsc, w których służby będą przeprowadzać selektywne kontrole bezpieczeństwa, wyrywkowym sprawdzeniom bagażu czy kontrolom osobistym będą poddawać pielgrzymów policjanci wyposażeni w ręczne detektory m.in. do wykrywania metalu, czy spektometry. Kilkaset tego typu urządzeń  pozwoli na równoległe sprawdzenia w różnych miejscach.

Zarówno wolontariusze , którzy przed ŚDM będą odpowiednio przeszkoleni, jak i każdy uczestnik uroczystości powinien zgłaszać policjantom swoje spostrzeżenia dotyczące zarówno niepokojących zachowań innych osób jak i  pozostawionych „bez opieki” przedmiotów.

Przypominamy że: policjant na podstawie przepisów prawa ma uprawnienia do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Przeszukania  osoby i pomieszczeń. Dokonania kontroli osobistej a także przeglądania  zawartości bagażu., wykorzystując przy tym specjalistyczny sprzęt m.in do sprawdzeń pirotechnicznych.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności