Poszukiwany lokal na żłobek

Poszukiwany lokal na żłobek

Powierzchnia nieruchomości powinna być dostosowana do objęcia opieką minimum 50 dzieci (ok. 150-250 m²). Poszukiwany jest parterowy lokal/budynek  posiadający dwa wejścia (ewentualnie parter i piętro z  dwoma klatkami schodowymi). Konieczne jest umożliwienie dostępu do ogródka bądź placu zabaw oraz miejsc parkingowych. Lokal/budynek powinien zostać dostosowany do potrzeb żłobka w terminie do 31.12.2016 r. z pozytywną opinią Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego inspektora sanitarnego.

Oferta powinna zawierać: krótki opis nieruchomości, zdjęcia, plan pomieszczeń oraz proponowaną cenę nieruchomości obejmującą prace adaptacyjne lokalu/budynku na żłobek. Cena nieruchomości nie powinna przekraczać kwoty 2,8 mln zł.

Oferty należy składać do 24 czerwca pisemnie w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 w godzinach 8.00-15.00 lub na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12/616-94-87.

Gmina Miejska Kraków  podejmuje działania  zwiększające liczbę miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Krakowie poprzez pozyskanie dodatkowych lokali przeznaczonych na żłobki. W tym roku Gmina złożyła wniosek w ramach Resortowego Programu Maluch 2016 o dofinansowanie zakupu dwóch lokali przeznaczonych na żłobek dla 100 dzieci. W latach 2016-2017 w ramach budowy mieszkań komunalnych na os. Ruczaj (rejon ul. Jana Kantego Przyzby/ul. Zalesie) planowane jest przeznaczenie lokalu użytkowego na żłobek dla ok. 60 dzieci. Kolejny żłobek dla ok. 20 dzieci powstanie w latach 2017-2018 w ramach budowy mieszkań komunalnych w rejonie ul. Kolistej/Lubostroń).

W 2017 r. planowana jest również budowa żłobka dla 100 dzieci  przy ul. Lipskiej.

W latach 2016 – 2018 Miasto Kraków będzie również kontynuować działania związane ze zwiększaniem liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie rozbudowy bazy placówek samorządowych. Kontynuowana będzie współpraca z podmiotami prywatnymi dot. współfinansowania miejsc dla dzieci.

W rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowanych jest: 118 żłobków niepublicznych z 2938 miejscami oraz 22 żłobki samorządowe dysponujące 2 350 miejscami. Łącznie liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wynosi 5 288.

Źródło Magiczny Kraków 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności