Zgłoś uwagi do planowania na Ugorku

Zgłoś uwagi do planowania na Ugorku

Jeśli masz uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego „Ugorek – Fiołkowa”, przyjdź do urzędu, wyślij listownie lub złóż je w formie elektronicznej. Masz czas do 8 czerwca.

Uwagi do planu muszą być własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Można je wnosić w trzech formach: na piśmie, w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze), drogą pocztową na adres „Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków” lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Plan zagospodarowania tego terenu był wyłożony do publicznego wglądu od 25 kwietnia do 25 maja. Głównym celem planu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez uporządkowanie i wprowadzenie ładu przestrzennego. Ma za zadanie określić granicę między terenami zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Plan zakłada także rozwiązanie problemów komunikacyjnych, m.in. w zakresie budowy linii tramwajowej lub metra oraz parkowania.

Więcej informacji

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności