Stwórz plac gier podwórkowych na Olszy II

Projekt “Świeżo malowane plac gier podwórkowych” ma na celu stworzenie w

przestrzeniach publicznych osiedli miejsc, gdzie będzie można pograć w

zapomniane gry podwórkowe. Coraz rzadziej dzieci i młodzież spędzają czas na

podwórkach wokół swoich osiedli, coraz mniej również, znają historie swoich

rodziców i dziadków, o tym jak w przeszłości spędzali oni czas wolny.

Projekt zakłada stworzenie (zaprojektowanie i wymalowanie) placów gier

podwórkowych na terenie osiedla Olszy II, przy współudziale mieszkańców. Wybór

gier oraz szczegółowe zasady, a w miarę możliwości, placu, zależeć będą od

wyników diagnozy przeprowadzonej podczas pikników. Diagnoza prowadzona przez

socjologżki będzie miała charakter zabawy i prototypowania. Założeniem jest

przypomnienie w jakie gry grali przedstawiciele starszego pokolenia i przekazanie tej

wiedzy młodszym, integracja pokoleń oraz próba odwrócenia negatywnych tendencji

związanych z tym, że młodzi ludzie spędzają czas wolny w galeriach handlowych, a

nie jak dawniej pod trzepakiem.

Organizatorzy chcą, aby place gier podwórkowych stały się miejscami, gdzie dzieci,

młodzież i dorośli mogą razem spędzać czas, a równocześnie dbać o swoje

najbliższe otoczenie i więzi z sąsiadami.

Planowane terminy spotkań na Olszy 2: ( boiska i place koło SP 64)

5 czerwca 12.30-14.30| wymyślamy | piknik z grami podwórkowymi i salonem mody

superbohaterów

25 czerwca 10.30 -14.30| malujemy |

23 lipca 12.3014.30 | otwieramy |

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zakład Usług Miejskich w

partnerstwie ze Świetlicą św.Doroty przy Kolegium Zakonu Pijarów Kraków Rakowice

i Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywizacji i Integracji Społeczności Lokalnej

“Dzieje się”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

oraz Województwa Małopolskiego.

Zakład Usług Miejskich to stowarzyszenie ludzi działających na rzecz poprawy

jakości życia w społecznościach lokalnych. Wspieramy rozwój więzi sąsiedzkich,

ożywiamy kulturę na osiedlach, dbamy o przyjazną przestrzeń publiczną i wspólnie z

mieszkańcami szukamy najlepszych dróg rozwoju dla ich okolicy. Stowarzyszenie

tworzą socjologowie, architekci, animatorzy kultury i społecznościowi.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności