Bezpieczny powrót do domu. Nocna akcja Straży Miejskiej, MPK i ZIKiT

Dwunastu funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, trzech inspektorów ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz szesnastu, nieumundurowanych kontrolerów biletów, weźmie dziś udział w akcji „Bezpieczny powrót”. Celem akcji jest wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem, budzących dyskomfort mieszkańców poruszających się komunikacją nocną. Są to przede wszystkim: zakłócanie spokoju i porządku oraz śmiecenie i spożywanie alkoholu w pojazdach i na przystankach.

Sześciogodzinne działania rozpoczną się o godz. 21. Funkcjonariusze straży miejskiej, inspektorzy ruchu MPK oraz kontrolerzy biletów pojawią się na kilku wyselekcjonowanych trasach linii tramwajowych i autobusowych. Strażnicy miejscy będą się poruszać sześcioma radiowozami. W działaniach będzie wykorzystany monitoring zainstalowany w tramwajach oraz monitoring miejski obsługiwany przez pracowników straży miejskiej.

Dziś po raz pierwszy w akcję „Bezpieczny powrót”, włączą się nieumundurowani kontrolerzy biletów. – Zaangażowanie się kontrolerów biletów w akcję – od lat organizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Straż Miejską Miasta Krakowa, jest wynikiem zmiany myślenia o funkcji kontrolera biletów – jego zadaniem w Krakowie jest przede wszystkim pomaganie pasażerom, niezależnie czy jest umundurowany czy nie, mówi Marcin Korusiewicz, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności