Wiosenna deratyzacja: od 20 marca do 20 kwietnia

Wiosenna deratyzacja: od 20 marca do 20 kwietnia

Urząd Miasta Krakowa przypomina o konieczności przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2016 roku.

reklama

Urząd Miasta Krakowa przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości, że w związku z art. 33 Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od  20 marca do 20 kwietnia 2016 roku.

reklama

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, itp. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności