Sprawdź jakość powietrza gdziekolwiek jesteś

Sprawdź jakość powietrza gdziekolwiek jesteś

Chcesz wiedzieć jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, Zakopanem, a może w innym wybranym mieście w Polsce? Można to sprawdzić przy pomocy specjalnej aplikacji „Jakość powietrza w Polsce”, którą uruchomił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane z wybranego terenu aktualizowane są co godzinę. Dodatkowo aplikacja daje możliwość sprawdzenia wyników pomiarów jakości powietrza automatycznie z najbliższej stacji, w zasięgu której jesteśmy.

W Krakowie zlokalizowanych jest sześć stacji pomiarowych, zanieczyszczenie powietrza w aplikacji pokazane jest na interaktywnej mapie, a wyniki podawane w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”). Dodatkowo aplikacja informują i daje wskazówki, jak potencjalne zanieczyszczenie wpływa na nasze zdrowie. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na wszystkich platformach mobilnych. Można ją pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, że aktualne dane ze stacji można w dalszym ciągu monitorować także na stronie internetowej Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl).

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Największym atutem aplikacji jest fakt, że dane pochodzą z wiarygodnego źródła- państwowego monitoringu oraz, że obejmuje swym zakresem całą Polskę.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE APLIKACJI:

• Przy dostępie do Internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji.
• Aplikacja wysyła powiadomienia push w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy okazji publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.

GŁÓWNE ELEMENTY:

• DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika.
• MAPA – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce (za pomocą mapy można też wybrać stację, z której mają być pokazywane dane).
• WYSZUKAJ STACJĘ – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach.
• OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe
• AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza).

Dane prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ zasilanej danymi z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych ze stacji pomiarowych PMŚ. Aplikacja została wykonana w ramach projektu „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Obecnie funkcjonują także inne powszechnie dostępne aplikacje dotyczące pomiarów jakości powietrza ale z pewnością najbardziej rzetelne, aktualne i pewne dane znajdziemy w aplikacji GIOŚ.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności