Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

1 marca (wtorek) rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2016/2017. Elektroniczny serwis rekrutacyjny zostanie uruchomiony o godz. 9.00. Wyniki rekrutacji poznamy 28 kwietnia o godz. 9.00.

Oferta samorządowych przedszkoli i szkół dla dzieci krakowskich, w wieku przedszkolnym: w przedszkolach to 16 863 miejsc (w zeszłym roku: 16 844 miejsc, wzrost o 19 miejsc), w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 662miejsc (w zeszłym roku: 1 091 miejsc, wzrost o 571 miejsc). Łącznie oferta obejmuje 18 525 miejsc (w zeszłym roku: 17 935 miejsc, tj. 590 miejsc więcej).

Elektroniczna rekrutacja oraz przewodnik rodzica dostępne są tutaj.

Obecna oferta przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach niesamorządowych kształtuje się następująco (w sumie 9 958 miejsc; w zeszłym roku: 9 389 miejsc, więcej o 569 miejsc):

 • przedszkola publiczne: 2 313 miejsc (w zeszłym roku: 1 585 miejsc),

 • punkty przedszkolne publiczne: 69 miejsc (w zeszłym roku: 55 miejsc),

 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych: 40 miejsc (w zeszłym roku: 41 miejsc),

 • przedszkola niepubliczne: 6 930 miejsc (w zeszłym roku; 6 980 miejsc),

 • punkty przedszkolne niepubliczne: 508 miejsc (w zeszłym roku: 607 miejsc),

 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych: 98 miejsc (w zeszłym roku: 121 miejsc.

Łączna oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych – publicznych (w tym samorządowych) i niepublicznych to 28 483 miejsc (w zeszłym roku: 27 324 miejsc, wzrost o 1159).

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 w wieku przedszkolnym (roczniki: 2010-2013) to:29 980.

WAŻNE TERMINY:

 • 22 – 29 lutego 2016 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 • 1 – 31 marca 2016 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 6 kwietnia przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski).

 • 28 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

 • 29 kwietnia – 13 maja 2016 r. – podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.

 • 16 maja 2016 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 17 – 23 maja 2016 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 30 maja przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny).

 • 14 czerwca 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

 • 15 – 22 czerwca 2016 r. – podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 • 24 czerwca 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA:

Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawnosć obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności