„Rodzina 500 plus”Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego mieszkańcy Krakowa będą mogli składać w sześciu lokalizacjach

Pieniądze będą wypłacane od kwietnia. Wtedy też gminy zaczną przyjmować wnioski. O świadczenie to w Gminie Miejskiej Kraków ubiegać się będzie ok. 38 tys. rodzin dla blisko 50 tys. dzieci. 

Aktualnie trwają przygotowania mające na celu ustalenie potrzeb niezbędnych do sprawnej realizacji zadania. Według szacunków Gmina na to zadanie powinna otrzymać 4,5 mln zł.

Weryfikacji będzie podlegało ok. 38 tys. wniosków, czasochłonność obsługi będzie porównywalna z procesem realizacji świadczeń rodzinnych. Nowe świadczenie będzie przyznane na okres 12 miesięcy, tylko za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. Przed upływem tego terminu trzeba będzie złożyć nowy wniosek.

Miasto ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego mieszkańcy Krakowa będą mogli składać w sześciu lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

 ul. Stachowicza,

os. Zgody,

ul. Wielicka,

ul. Powstania Warszawskiego,

pl. Wszystkich Świętych,

CH „Bonarka”,

Oraz w sześciu lokalizacjach MOPS. Planuje się również zorganizowanie pięciu grup po dwie osoby, tzw. mobilnych. Osoby te zostaną wyposażone w laptopy i zgodnie z ustalonym harmonogramem będą przyjmowały wnioski o świadczenia wychowawcze w największych szkołach i przedszkolach na terenie miasta Krakowa.

Planowany roczna kwota (w 2016 roku) na świadczenie wychowawcze wynosić będzie 229 591 836 zł, w tym : 225 000 000 zł na wypłatę świadczeń (przewidywana liczba dzieci – 50 000 x 500 zł x 9 m-cy) i 4 591 837 zł – koszty obsługi.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczeń będą publikowane na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

Przypomnijmy: rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko. 

Zobacz również:

Bezpieczny Maluch – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności