Niszczone jest środowisko? Zgłoś to!

Niszczone jest środowisko? Zgłoś to!

Urząd Miasta Krakowa uruchomił interwencyjną skrzynkę mailową: srodowisko.interwenc@um.krakow.pl, na którą mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać zauważone przez siebie nieprawidłowości i działania mogące mieć negatywny wpływ na przyrodę.
 

reklama

Zgłaszane przez mieszkańców problemy rozpatrywane będą w trybie zwykłej interwencji, co oznacza, że pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska, po rozpoznaniu sprawy, przekażą ją właściwym służbom w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa, tj. od 7.30 do 15.30.

reklama

Obok informacji o możliwości zgłaszania uwag za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=17950) znajdują się numery telefonów, adresy e-mailowe oraz całodobowe telefony alarmowe, pod które zgłaszać można wszelkie wykroczenia i nieprawidłowości, również te związane z nieprawidłowościami ekologicznymi.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności